Актуалното в Перник и региона

Временно разписаниие на транспорта в Пернишко заради КОВИД - 19

Перник

24 март 2020, 18:23

Временно разписаниие на транспорта в Пернишко заради КОВИД - 19

Снимка: Община Перник

На територията на община Перник са въведени временни маршрутни разписания по републиканската, областната и общинска транспортни схеми, във връзка с обявеното извънредно положение в страната и дадени препоръки от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията с писмо, получено от всички областни управители и Националното сдружение на общините в Република България.    Предприетите от транспортните фирми действия са с цел ограничаване на движението на хора и драстично намалелия пътникопоток.

Превозвачите са в готовност да променят допълнително маршрутните разписания в зависимост от развитието на ситуацията с разпространението на COVID-19 и съгласно бъдещи указания на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Настоящите промени в маршрутните разписания са в сила до 29.03.2020 г. Срокът и обхватът на предприетите мерки може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемиологичната ситуация в страната.

Пътниците следва да следят информационните емисии и разлепените в превозните средства и спирките разписания.

 

ГРАДСКИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Градска основна автобусна линия № 1 Профилакториум – Калкас

 

 

От кв. Калкас                                   от Профилакториум

           

6:00, 7:00, 8:00, 10:00                               6:30, 7:30, 8:30, 10:30

12:00, 16:00, 17:00                                   12:30, 16:30, 17:30

18:00, 19:00                                              18:30, 19:30

                                   

 

 

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Градска основна автобусна линия № 2 Профилакториум – „Гробищен парк”.

 

                     

от  Профилакториума                                     от “Гробищен парк”

06.00;07.00;08.00;09.00;                                    06.30;07.30;08.30;09.30;

11.00;13.00;15.00;17.00;                                    11.30;13.30;15.30;17.30;                           

18.00;19.00                                                        18.30;19.30

           

 

В неделни и празнични дни се изпълняват само следните курсове:

от „Профилакториум”                      от „Гробищен парк”

7.00; 9.00; 11.00; 13.00;                        7.30; 9.30; 11.30; 13.30;

15.00; 17.00; 19.00                                15.30; 17.30; 19.30    

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Градска основна автобусна линия № 3 Профилакториум – бензиностанция „Лукойл”

 

 

от Профилакториум                                  от бензиностанция „Лукоил”

                                               

5,15;6.15;7.15;8.15;9.15;10.15;         5.45.6.45;7.45;8.45;9.45;10.45;

11.15;12.15;13.15;14.15;                                11.45;12.45;13.45;14.45;                   

15.15;16.15;17.15;18.15;                                15.45;16.45;17.45;18.45;

19.15;20.15                                                    19.45;20.45     

 

Забележка: Подчертаните курсове се изпълняват до и от мотел „Рис“ /кв. Радина чешма/.

В събота, неделя и празнични дни да се изпълняват следните курсове:

от „Профилакториум”                                                                      от мотел „Рис”

             9.15 ч.;                                                                                          9.45 ч.;

            12.15 ч.;                                                                                        12.45 ч.;  

            15.15 ч.                                                                                         15.45 ч.

 

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Градска основна автобусна линия № 4 кв. Кристал – „Гробищен парк”

 

от “Кристал”                                                  от  “Гробищен парк”

                       

7.30;8.30;12.30;                                           7.00;8.00;9.00;13.00;

16.30;17.30;18.30                                        17.00;18.00;19.00;                    

 

В неделни и празнични дни да се изпълняват следните курсове:

 

от “Кристал”                          от  “Гробищен парк”

      8.30 ч.;                                         9.00 ч.;

     11.30 ч.;                                       12.00 ч.;       

     13.30 ч.                                        14.00 ч.

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Градска допълнителна автобусна линия № 5 кв. Могиличе – кв. Клепало

 

 

                  кв. “Могиличе”                                           от кв. “Клепало” 

 

            7.30; 8.30; 11.30;                                    7.00; 8.00; 11.00;

            17.30; 18.30                                            17.00; 18.00; 19.00

                                                           

 

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Градска основна автобусна линия № 7 кв. Могиличе – кв. Калкас 

 

 

Кв. Могиличе                                                   от кв. Калкас

 

6:00, 7:00, 8:00,                                           5:30, 6:30, 7:30, 8:30,

13:00, 15:00; 17:00, 18:00                          13:30, 15:30, 17:30, 18:30

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Градска допълнителна автобусна линия № 8 Перник  -  кв. “Тева” /през Винпром/

 

 

от Перник                              от кв. “Тева”

 

5.45; 6.45; 7.45;                    6.15; 7.15; 8.15;

8.45; 9.45; 10.45;                 9.15; 10.15; 11.15;

11.45; 12.45; 13.45;            12.15; 13.15; 14.15;       

14.45; 15.45; 16.45;             15.15; 16.15; 17.15;

17.45; 18.45; 19.45;             18.15; 19.15; 20.15;

20.45; 21.45.                        21.15; 22.15

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Градска основна автобусна линия № 9 сп. „Метал” – СБАЛББ „Пантелей”

 

 

от сп. “Метал”                                                от СБАЛББ „Пантелей

 

6.00;7.30;10.00;12.00;                                        6.45;8.15;10.45;12.45;

13.30;15.30;17.30;                                              14.15;16.15;18.15;

 

В събота, неделя и празнични дни да се изпълняват следните курсове:

от сп. „Метал”                                               от СБАЛББ „Пантелей

      10.00 ч.                                                              10.45 ч.

      13.30 ч.                                                              14.15 ч.

 

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Градска основна автобусна линия № 16 Перник – сп. „Бучински път”

 

 

     от Перник                                                      от сп. “Бучински път”

5.35;6.35;7.35;8.35;                                                  6.05;7.05;8.05;        

9.35;10.35;11.35;                                                      9.05;10.05;11.05;

12.35;13.35;14.35;                                                   12.05;13.05;14.05;                15.35;16.35;17.35;                                                        15.05;16.05;17.05;

18.35;19.35;20.35                                                    18.05;19.05;20.05;

                                                                                 21.05

 

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Градска основна автобусна линия № 10 Перник – кв. Тева

 

 

От Градска автостанция

06:00; 07:00; 08:00; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00; 21:00

От кв. Тева

05:30; 06:30; 07:30; 08:30; 09:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30; 21:30.

 

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Градска основна автобусна линия № 15 кв. Тева – сп. „Метал“

                   

от кв.Тева                                                                 от сп. „Метал”

           

06.15; 07:15; 08.15; 09.15; 11.15;

13.15; 15.15; 16.15; 17.15; 18.15

 

 

06.45; 07.45; 08.45; 09.45; 11.45;

13.45; 15.45; 16.45; 17.45; 18.45

 

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Градска основна автобусна линия № 17 Перник- сп. „Метал“

 

 

     от Перник                                                 от сп. „Метал”

6.10; 7.10; 8.10;                                        5.40; 6.40; 7.40; 8.40;      

9.10; 10.10; 11.10;                                    9.40; 10.40; 11.40;

12.10; 13.10; 14.10;                                  12.40; 13.40; 14.40;

15.10; 16.10; 17.10;                                  15.40; 16.40; 17.40;

18.10; 19.10; 20.10;                                  18.40; 19.40; 20.40;

21.10; 22.10                                              21.40

 

 

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Градска основна автобусна линия № 20 Перник – Кралевски път

 

 

        от Перник                              от сп. Кралевски път

      5:45; 6:45;                                          4:50; 5:50; 

      7:15; 8:15;                                          6:30; 7:30;

      8:45; 9:45;                                          8:00; 9:00;

     10:15; 11:15;                                       9:30; 10:30;

     11:45; 12:45;                                       11:00; 12:00;

     13:15; 14:15;                                       12:30; 13:30;

     14:45; 15:45;                                       14:00; 15:00;

     16:15; 17:15;                                       15:30; 16:30;

     17:45; 18:45;                                       17:00; 18:00;

     19:15; 20:15;                                       18:30; 19:30;

     20:45; 22:00                                        20.00; 21:00              

 

 

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Градска допълнителна автобусна линия № 44 кв. „Драгановец” – „Ингилийска махала”

 

     кв. “Драгановец”                         от кв.”Драгановец /Еднофамилни къщи/ 

 

7.20; 8.20; 9.20;                                                7.50; 8.50; 9.50;

10.20; 11.20; 12.20;                                        10.50; 11.50; 12.50;

13.20; 14.20; 15.20;                                         13.50; 14.50; 15.50;

16.20                                                                16.50

 

    

 

 

МЕЖДУСЕЛИЩНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Междуселищна автобусна линия № 11 Перник – Бреста

 

 

от Перник                                     от Бреста

                                               

8.15; 11.50;                                    6.55; 8.35;

14.40;16.10;                                  12.20;15.00;                       

17.15;                                            16.30; 17.35

 

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Междуселищна автобусна линия № 11 Перник – Бреста

Комбинирана с

Междуселищна автобусна линия № 12 Перник – с.Люлин

 

от Перник                                                      от с. Люлин

 

4.50; 5.50; 6.25; 7.50;                           4.20; 5.20; 6.20; 7.00; 8.20;

10.30; 13.15; 16.10;                              11.30; 13.50; 16.50;

17.15; 18.20; 20.15;                              17.50; 19.00; 20.45

21.10                                             

Забележка:

Подчертаните курсове влизат в Бреста.

                                      

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Междуселищна автобусна линия № 19 Перник – с. Кралев дол 

 

РАЗПИСАНИЕ:                  ЧАС НА ТРЪГВАНЕ:

       

от Перник                                         от с. Кралев дол

5.10;6.20;7.30;8.30;10.15;12.10;      4.50;5.50;7.00;8.15;9.45;11.00;

13.20;14.15;15.30;16.20;17.00;        12.50;14.15;15.00;16.15;17.00;

17.40;18.30;19.30;20.00;22.15         17.50;18.15;19.15;20.15;20.45

 

Забележка: Подчертаните  курсове  не  се изпълняват в неделни дни.

Курсовете  на  16.20 ч. от Перник  и  на  07.00 ч.  от  с. Кралев дол  минават през сп. “Метал”.

Курсът на 22,15 ч. от Перник минава през с. Кралев дол и отива до с. Студена.

Курсът от с. Кралев дол на 4.50 ч. да тръгва от с. Студена.

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Междуселищна автобусна линия № 21  Перник – с. Кладница

 

                от Перник                                                         от с. Кладница

                       

 6.00; 7.00; 8.00; 9.00;                                                  5.00; 6.00; 7.00; 8.00;

12.00; 15.00; 17.00;                                                      9.00; 12.00; 15.00;

18.00; 19.00; 21.00                                                       17.00; 18.00;19.00; 21.30

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Междуселищна автобусна линия № 23  Перник – с. Драгичево

 

 

от Перник                                              от с. Драгичево

 

7.20; 9.45; 12.20;                                   8.00; 10.20;12.50;

15.40; 17.10; 19.15                               16.15;17.40; 19.45

                                                                                   

                                  

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Междуселищна автобусна линия № 24 Перник – с. Големо Бучино 

 

от Перник                                                     от с. Бучино

5.30; 6.30; 7.45; 11.50;                       5.00; 6.00; 7.00; 8.30; 12.30;     

14.30; 17.50; 19.50                             15.00; 18.30; 20.30

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Междуселищна автобусна линия № 25 Перник – с. Ярджиловци

 

 

от Перник                                                       от с. Ярджиловци

                                               

6.00; 7.30; 11.40;                                            5.10; 6.40; 8.05; 12.20;

15.00; 17.40; 19.45                                        15.40; 18.20; 20.15

                                      

 

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Междуселищна автобусна линия № 26 гр. Батановци – сп. „Метал”

 

от сп. Метал                                                      от гр. Батановци

                                               

07:30, 12:45, 14:45                                           06:45, 08:15, 12:00

16:15, 17:45, 19:15                                           13:30, 17:00, 18:30

 

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Междуселищна автобусна линия № 18 Перник – с.Студена - с.Боснек – с. Чуйпетлово

 

                 от Перник                                           от с. Студена

5.00;5.50;6.50;7.50;9.30;                                6.00;7.00;8.00;9.00;10.30;

10.30;12.30;12.50;16.30;                                12.30;13.30;14.00;17.30;

17.20;18.20;19.10;                                          18.20;19.20;20.30;                             

 

                 от Перник                                            от с. Боснек

                7.40; 16.50                                               9.30; 18.45

 

                 от Перник                                         от с. Чуйпетлово

                 7.40; 16.50                                               9.15; 18.30

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Междуселищна автобусна линия № 27 Перник – Черна гора – Лесковец - Планиница

 

от Перник                              от Черна гора

                                               

05:00                                               05:25

06:30                                               06:55

09:10                                               09:35

14:30                                               14:55

 

от Перник                                   Лесковец

11:45                                                12:15

18:00                                                18:40

 

 

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Междуселищна автобусна линия № 28 Перник – с.Зидарци /до с. Селищен дол/

 

от Перник                                                        от с. Зидарци

6.15; 7.35; 13.20;                                        7.00; 7.55; 13.40;

17.30; 19.20                                                17.50; 19.50

 

                                                                   от с. Селищен дол

                                                                                 6.50;

                                                                                16.05

                                               

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

                  от Перник                                      от с. Расник

                                   

     6.00;7.35;10.30;13.30;                                  5.05;6.40;8.05;11.40;

     15.50;17.30;20.30                                      14.10;16.50;18.00;21.10

                                                                       

Забележка: Подчертаните курсове се изпълняват до и от с.Радуй. Курсът на 5.05ч. от Расник в събота и неделя не се изпълнява.

 

 

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Междуселищна автобусна линия Перник – с.Мещица – Брезник 

 

От Перник                                         от Брезник

 

10,50; 14,50; 17,30;19,00               12,10;15,30;16,30

 

Забележка: Подчертаните курсове влизат в с. Вискяр.       

 

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Междуселищна автобусна линия Перник – Радомир 

 

От Автогара Перник                       от Автогара Радомир

7,00; 8,30; 8,00; 10,00;                      7,30; 8,00; 8,30; 10,00; 10,30;

10,30; 11,30; 12,00; 13,30;               11,00; 12,30; 13,00; 14,00;

14,00; 14,30; 15,30; 16,00;               14,30; 15,00; 16,30; 17,00;

17,00; 17,30; 18,00; 19,00;               17,30; 18,30; 19,00; 19,30

19,30

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Междуселищна автобусна линия Перник – Мали Дрен 

 

Курсовете се изпълняват само в събота и неделя.

        

от Перник                           от Дрен

 

07,55;  17,45                       09,10; 19,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУОБЛАСТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Междуселищна автобусна линия София /АГ „Запад”/ – Студена

 

 

             от язовир“Студена“                                          от София

                                               

             06.00;06.30;08.30;11.00;                           07.15;09.45;12.15;15.15;

             14.00;16.30;19.00                           17.45;18.00;20.15

 

 

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Междуселищна автобусна линия Перник – София /АГ „Юг”/ 

 

  От Перник                                              от Автогара " ЮГ"

 

         6,10; 12,10;17,10                                         7,30; 14,30; 19,15

 

 

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Междуселищна автобусна линия Перник – София /АГ „Сердика”/

 

         

                 от Перник                                            от София         

          5.45; 6.15; 6.45;                                              6.15; 6.45; 7.15; 7.45;

          7.15; 7.45; 8.15; 8.45;                                     8.15; 8.45;  9.15; 9.45;

          9.15; 9.45; 10.15; 10.45;                                 10.15; 10.45; 11.15; 11.45;

          11.15; 11.45; 12.15; 12.45;                             12.15; 12.45; 13.15; 13.45;

          13.15; 13.45; 14.15; 14.45;                             14.15; 14.45; 15.15; 15.45;

          15.15; 15.45; 16.15; 16.45;                             16.15; 16.45; 17.15; 17.45;

          17.15; 17.45; 18.15; 18.45;                             18.15; 18.45; 19.15; 19.45;

          19.15;                                                              20.15; 20.45

 

Забележка:

Курсовете в черен цвят са от квотата на Община Перник.

Курсовете в червен цвят са от квотата на Столична община.

 

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Междуселищна автобусна линия Перник – София /„Метростанция 1”/

 

 

От Перник                                             от София Метростанция 1

 

5,30; 6,30; 7,30; 8,30;  9,30;                 6,30; 7,30; 8,30; 9,30; 10,30; 12,30;

15,30; 16,30; 17,30; 18,30                    16,30; 17,30; 18,30; 19,30

 

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

 

Междуселищна автобусна линия София /Метростанция „Сливница”/ – с.Дивотино

 

 

                      от Дивотино-Бреста                    от София - Метростанция

6.00                                                  7.00

8.00                                                  9.00

16.00                                                17.00

18.00                                                19.00

 

 

Споделете

0 коментара за “Временно разписаниие на транспорта в Пернишко заради КОВИД - 19”

Вашият коментар

Полетата отбелязани със звезда “*” са задължителни за попълване! Вашият Е-mail няма да бъде публикуван.