Актуалното в Перник и региона

4,5 млн. лева за закриване сметището на Радомир

Радомир

15 юли 2019, 08:48

4,5 млн. лева за закриване сметището на Радомир

Илюстрация: Мирослава Начова

4 526 146 лева без ДДС е прогнозната цена за закриване и рекултивация на общинското депо за битови отпадъци на Радомир.  Агенцията по обществени поръчки е публикувала условията за кандидатстване от фирми за извършване на строителните и рекултивационни дейности, а крайният срок за подаване на документи е 8 август т.г.  Сметището се намира в землището на  село Кошарите и отстои на около 1,2 км южно от квартал Върба. Площадката е предвидена за съществуващото сметище на площ от 192671 м2. Закриването и рекултивацията имат за цел  да преустанови неблагоприятното въздействие, върху околната среда, на натрупаните отпадъци след приключване на експлоатацията му. С предвидените рекултивационни мероприятия се цели осигуряването на защита срещу разпространение на вредни емисии, образуване на инфилтрат и подобряване ландшафта на района. Тампонирането на площите покрити с депонирани твърди битови отпадъци се предвижда да се изпълни в рамките на един общ обект. След полагането на минералния запечатващ пласт избрания строителс следва да изпълни мероприятия по уплътняване на глината за достигане на необходимите коефициенти на уплътнение Kу ? 0,95. След полагането на рекултивационния пласт изпълнителя следва да изпълни агротехнически мероприятия за изграждане на хумусен пласт с дебелина d?0,30m, който няма да се уплътява.

Първата фаза предвижда на терена от храстова растителност и едрогабаритни обекти, трасировки, изграждане на стоителна площадка, доставка на техника  и изграждане на входна шахта и водоотвеждащ тръбопровод . Втората фаза е тампониране на сметището и трета- рекултивация със създаване на хумусен пласт, агротехнически мероприятия; залесителни дейности и ландшафтно оформление

Споделете

0 коментара за “4,5 млн. лева за закриване сметището на Радомир”

Вашият коментар

Полетата отбелязани със звезда “*” са задължителни за попълване! Вашият Е-mail няма да бъде публикуван.