Актуалното в Перник и региона

128 възражения срещу предложението за обезвреждане на опасни отпадъци в Перник

Бизнес

26 февр. 2020, 13:44

128 възражения срещу предложението за обезвреждане на опасни отпадъци в Перник

Шефът на "Екома" Атанас Калев не успя да защите инвестиционното си предполежние пред перничани. Снимка: Светлана Стоименова

128 възражения срещу инвестиционното предложение на „ЕКОМА“ ЕООД за „Внедряване на технология за обезвреждане на отпадъчни химични вещества в два модула; „Внедряване на технология за третиране на опаковки, замърсени с опасни вещества и „Инсталация за рециклиране на разтворители“, са постъпили до обяд в деловодството на община Перник.

Перничани искат да се преустанови процедурата по издаване на разрешително по ИП на фирма „ЕКОМА“ ЕООД, както и да се отнеме издаденото вече разрешително, което дава право за складиране на опасни отпадъци. Желанието им е породено от липсата на цялостна концепция (анализи, прогнози, практики, оценки) в краткосрочен и дългосрочен план за инвестиционното предложение. Във възраженията си жителите на града мотивирано изказват своите съображения против инвестиционното предложение. Всеки, който желае да изрази възражение или становище във връзка с инвестиционното предложение на „ЕКОМА“ ЕООД може да го направи до утре в деловодството на община Перник и по имейл до 01.03.2020 г.включително.


В община Перник е постъпило и  инвестиционно предложение на „Топлофикация – Перник“ АД за „Добавяне при работата на горивната инсталация – ТЕЦ Република за производство на електрическа и топлинна енергия на допълнително гориво – биомаса“. Документацията е на разположение на интересуващите се всеки ден в периода от 18.02.2020г. до 02.03.2020г. в Община Перник, пл.“Св.Иван Рилски“ 1 а , ет.13, ст.2 от 08,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 часа. В до 02.03.2020 г. се приемат писмени възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

Споделете

0 коментара за “128 възражения срещу предложението за обезвреждане на опасни отпадъци в Перник”

Вашият коментар

Полетата отбелязани със звезда “*” са задължителни за попълване! Вашият Е-mail няма да бъде публикуван.