Актуалното в Перник и региона

Радомир

Детски сурвакарски творби красят Общинския исторически музей в Радомир
Детски сурвакарски творби красят Общинския исторически музей в Радомир

Изложба на детски рисунки и сурвакарски маски под надслов "Сурва, сурва, сурвакари!" краси Общинския исторически музей в Радомир. Експозицията съдържа 86 рисунки, 22 маски, 15 апликации и седем сурвачки.

Творбите са дело на талантливи ученици от НУ "Архимандрит Зиновий", ОУ "Христо Смирненски", СУ "Св.св. Кирил и Методий" в град Радомир, ОУ "Иван Вазов" в село Извор, както и от Центъра за подкрепа на личностното развитие.

Децата всяка година с трепет очакват празника "Сурва", когато получават възможност и поле за изява на въображението и творческите си таланти. От произведенията им личи, че малчуганите са запознати с традициите, уважават ги и ги обичат, коментираха уредниците на музея в Радомир.

Детските сурвакарски творби са доказателство, че в община Радомир е налице приемственост между поколенията, а малки и големи поддържат жив огъня на традициите, бидейки съпричастни под различна форма в сурвакарския празник, заявиха запознати с културните обредности.

Експозицията в музея е традиционна и тази година ще продължи до средата на месец февруари.

25 ян. 2020, 10:50

Коригират трасето на река Стефановска, за да защитят минералната вода в Долни раковец
Коригират трасето на река Стефановска, за да защитят минералната вода в Долни раковец

Трасето на рака Стефановска ще бъде коригирано, за да се защитят минералните извори в радомирското село Долни Раковец. Това става ясно от инвестиционно намерение на Община Радомир за изграждане на отбивен канал на повърхностните води като част от изпълнение на инвестиционен проект по дейност 5 от задача Интегрирано управление на водите от речния басейн на река Струма от програма ФАР  и техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермални системи на басейна на река Струма.

Корекционните дейности се налагат  с цел защита на термоминералните находища в с. Долни Раковец, община Радомир, както и необходимостта от ограничаване смесването на термални с повърхностни води. В резултат на затлачване на коритото на реката, водите ѝ преминават през водните огледала на термалните извори и ги замърсяват, в следствие, на което е нарушено качеството на минералната вода.

Представената от Община Радомир информация е изпратена на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, която е изразила становище за допустимостта на инвестиционното предложение.

Предстоят процедури по оценка за съвместимост с най-близката защитена дона и по ОВОС.

25 ян. 2020, 10:50

Радомирци сред най-модернизираните граждани на България
Радомирци сред най-модернизираните граждани на България

Гражданите на Община Радомир вече могат да проверят своите данъчни задължения в сайта на общината.

Информацията за дължимите суми излиза веднага и може да бъде платена незабавно. Тя е винаги актуална, като може да се направи плащане онлайн чрез системата на еPAY, или на каса на ИЗИПЕЙ. По този начин отпада необходимостта да се носят печатните съобщения, ако те са забравени или изгубени. Изгубването на хартиения носител винаги крие риск от злоупотреба с лични данни от злонамерени лица. Освен това, не е нужно да се попълват каквито и да било документи, за да се направи проверка в системата.

Онлайн плащането на данъците улеснява гражданите и е в полза както на хората с постоянен адрес в община Радомир, така и за живеещите извън общината, тъй като им пести време и средства. По този начин се повишава и събираемостта от местните приходи. Онлайн плащането е възможно най-евтиният и лесен начин за постигане на този ефект.

Радомир е сред общините в България, които се стремят към модерно и европейско обслужване на жителите си, с по-висока събираемост на данъци и електронно предлагани услуги - евтини, бързи и лесни. В резултат на това се намалява административната тежест за гражданите, а администрацията се приближава по-близо до хората.

„Ще продължаваме да модернизираме общината и да облекчаваме  услугите чрез предоставяне на онлайн достъп до информация и плащане за по-широк кръг от услуги, както и ще разширим възможностите за избор от страна на гражданите", коментира кметът на Община Радомир Пламен Алексиев.

25 ян. 2020, 10:50

Ехото от празника на "Сурва" в Радомир отекна в Нова Зеландия и Монголия
Ехото от празника на "Сурва" в Радомир отекна в Нова Зеландия и Монголия

Ехото на празника "Тайнството на Сурва" в Радомир, който се проведе на 18 януари, отекна чак в Нова Зеландия, Колумбия, Монголия и Мароко. Внушителна група от 80 студенти от 33 държави се наслади на дефилетата на маскираните участници в празника. Освен от далечните екзотични държави, в групата имаше още и студенти от Испания, Великобритания, Германия и почти всички други страни от ЕС.

Чужденците останаха впечатлени от изпълненията на сурвакари и бабугери, като не пропуснаха възможността да се снимат с тях за спомен. Младите хора се запознаха отблизо с характерните за района обредности и потанцуваха под звуците на зурните и тъпаните. Те истински се забавляваха на предрешените като поп, младоженци, баби и войници персонажи. Една от студентките дори яхна маскиран като конник участник и се придвижи върху него из улиците на града.

Гостите от чужбина положиха неимоверни усилия, за да стигнат до Радомир и да усетят тръпката на сурварските традиции. За да пристигнат в столицата на бозата, някои от тях бяха пътували цяла нощ с влакове от Варна, Бургас, Пловдив и Стара Загора. Студентите бяха организирани от Ерасмус Стюдънт Нетуърк България (ЕСН България), с цел опознаване на българските културни традиции и обичаи.

"Радвам се, че имаше гости от цял свят на празника, че им харесват нашите културни традиции. Техният интерес и задоволство от нашите обичаи е гаранция и атестат за добре свършената от нас работа. Културните ни традиции винаги са били едни от най-добрите посланици на България, и в частност на Радомир, навсякъде по света", заяви кметът на Община Радомир Пламен Алексиев.

Въодушевени от зрелищните игри, студентите прекараха целия ден в Радомир и изразиха положителните си впечатления от визията на града. Те останаха впечатлени от кулинарното майсторство на местните хора, след като вкусиха от домашно приготвените баници, питки, сарми, печени тикви и др. Накрая на фестивала те споделиха, че трудното пътуване си е заслужавало усилията. Младите хора се зарекоха, че когато се завърнат в своите държави, ще разказват на близките и приятелите си за хубавите емоции, преживяни на празника, и ще се опитат да доведат някои от тях на следващото му издание догодина.

25 ян. 2020, 10:50

Загрижени за гората граждани питаха  лесовъди за сечта в Голо бърдо
Загрижени за гората граждани питаха лесовъди за сечта в Голо бърдо

Инициативен комитет от защитници на гората от Радовир вчера се срещнаха с директора на Държавното горско стопанство в града инж. Владов. Тревога сред гражданите предизвикала сеч на иглолистни  дървета в района на хижа „Орлите“ на Голо бърдо, казаха Аделина Каталиева и Невена Петкова.  Каталиева поиска инж. Владов да обясни по какъв проект и кой го е разработил се извършва сечта.

„Гората пречиства въздуха, много радомирци всеки ден се разхождат до хижата и се натъкваме на сеч, на 4-5 места има просеки от големи машини, защо се сече гората“, попита Каталиева.

Инж. Владов благодари за загрижеността на гражданите за гората и обясни на представителите на инициативния комитет , че  размера на ползването на горските ресурси и насоките за постигане на целите на управлението на горските територии се определят от Горскостопански план за срок от 10 години . Горскостопанския план се утвърждава със заповед на изпълнителният директор на Изпълнителната Агенция по Горите . Действащия Горскостопански проект от 2018г. на ТП ДГС Радомир е изготвен "Агролеспроект" ЕООД гр. София .

На въпроса "Защо се сече гората ?" инж. Владов обясни , че сечите са лесовъдски дейности , които се провеждат с цел подобряване състоянието на гората , възобновяване , запазване на генетичните ресурси , добив на дървесина , както и запазване и увеличаване на основните функции на горите . Видовете сечи , методите , условията и реда за тяхното провеждане се определят от изрична Наредба за сечите в горите . През 2019г. в района на Голо Бърдо , около хижа Орлите са извършени отгледни сечи - пробирка и прореждане с интензивност 15%-20% на площ от 598 декара . Дървесната добита при сечта се реализира в заводите в страната за технологична преработка за целуоза и производство на хартия , а от санитарните сечи за производство на пелети. През последнинте години сериозен проблем е съхненето на иглолистните култри от бял бор , засегнати от върхов корояд , проблем които засяга не само България , но и цялото северно полукълбо. В тази връзка от 2013г. до настоящия момент са проведени санитарни сечи на площ от 4445 декара . В голяма част от площите освободени от засегната от корояда дървесина в момента се наблюдава естествено възобновяване от местни дървесни видове . Там където естественото възобновяване е недостатъчно площите се залесяват изкуствено . През 2019г. са залесени 97 декара , основно с дъб. През тази година предстои да бъдат залесени нови 104 декара. Според инж. Владов големи поражения на гората нанасят пожарите като само миналото лято 7-8 умишлени пожари са потушавани от пожарната съвместно със служители на горското и доброволци.

Представителите на инициативния комитет благодариха на инж. Владов за обясненията. Молбата им е само обществеността да бъде информирана, за да не се създава излишно напрежение.

25 ян. 2020, 10:50

Старт на данъчната кампания в Радомир, плащаме с отстъпка
Старт на данъчната кампания в Радомир, плащаме с отстъпка

Отдел "Местни данъци и такси" на Община Радомир уведомява всички жители и юридически лица, регистрирани на територията на общината, че от 20 януари (понеделник) стартира кампания за плащане на местни данъци и такси. Платилите пълния размер на годишния данък до 30.04.2020 г. се ползват с правото на отстъпка от 5%. Годишният данък за 2020 г. може да бъде заплатен, без да се начислява лихва, на две равни вноски, съответно до 30.06.2020 г. и до 31.10.2020 г.

Всички данъкоплатци могат да заплатят дължимите данъци и такси на касите на Община Радомир, по банков път, на касите на Easy Pay, в пощенските клонове на "Български пощи", както и онлайн чрез системата еPay.

25 ян. 2020, 10:50

Радомирка направо превъртя дрегера
Радомирка направо превъртя дрегера

Солидно почерпена радомирка направо превъртя дрегера на полицията.

На 17 януари около 15, 30 ч. е съобщено за възникнал пътен инцидент на кръстовището за пернишкия кв. „Тева“. При изпробване на водачката на лек автомобил „Ауди А4“ с техническо средство за алкохол са отчетени 2, 24 промила в издишания въздух.

39-годишната радомирка е задържана за 24 ч. с полицейска мярка. Взета й кръвна проба за химичен анализ и действията по разследването продължават.

20 ян. 2020, 10:21

Подменят водопроводите в две села в Радомирско, но ако държавата отпусне пари
Подменят водопроводите в две села в Радомирско, но ако държавата отпусне пари

Водопроводите в две от най-големите села в Радомирско ще бъдат подменени. Общината е обявила обществени поръчки за Друган и Извор. Те обаче са без осигурено финансиране.

„Надявам се да успеем и този пат да ни отпуснат пари. Проблемите с водоподаването и в двете села са огромни. В Извор са на сондаж. В Друган пък заради нова регулация част от уличната мрежа е попаднала в частни дворове. При авария трябва разрешение на собственика на имота, за да бъде отстранена“, обясни кметът на общината Пламен Алексиев.

Обществената поръчка за Извор е на стойност 4 872 853 без ДДС. Там се предвижда подмяна на 16,7 км водопроводни клонове от вътрешната мрежа.

За Друган пък са необходими 3 932 024 лв. без ДДС. Там ще бъдат подменени около 13 км. водопроводна мрежа.

20 ян. 2020, 00:18

Вижте как кръстиха дъщеряа си Марина и Давид Боневи
Вижте как кръстиха дъщеряа си Марина и Давид Боневи
Мис България 2015 Марина Войкова нарече дъщеричката си Алегра, узна HotArena.

Това стана ясно от близка приятелка на миската, заснела клипче на първото бебешко парти на момиченцето. Името на момиченцето означава радост, щастие, и според запознати Марина и съпругът й радомирския бизнесмен Давид Бонев са го избрали месеци преди раждането. 

В социалните мрежи хубавицата често споделя кадри на бебето си, но му крие личицето, пише България днес. 

17 ян. 2020, 09:13

18-годишен от Радомир задържан с дрога
18-годишен от Радомир задържан с дрога

Радомирец е задържан за притежаване на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Вчера, на ул. „Васил Левски“ в Радомир е проверен 18-годишен местен жител от служители на Криминална полиция при местното районно управление. След извършения му обиск, у него е намерено и иззето пликче, съдържащо суха зелена листна маса, дала положителен резултат на марихуана при направения полеви тест. Младежът е задържан за 24 ч. с полицейска заповед.

Започнато е бързо производство.

16 ян. 2020, 10:18

Горя апартамент в Радомир
Горя апартамент в Радомир

Апартамент е горял вчера в Радомир, съобщиха от полицията.

Съобщението за пожара е подаден на тел. 112 вчера, около 19, 30 ч. Един екип на РСПБЗН – Радомир се отправил към местопроизшествието. Жилището, намиращо се в кв. „Гърляница“ е спасено като цяло. Опушени са стени, унищожени домашно имущество и врати. Няма пострадали хора. Причината е оставен кашон с дрехи в близост до комин на помещение.

16 ян. 2020, 10:16

Пламнаха сурвакарските огньове и в Радомирско
Пламнаха сурвакарските огньове и в Радомирско

Десетки сурвакари от групите в Друган и Прибой с факли в ръце и звънци на кръста изпълниха ритуалите по гонене на злото. Камбанният звън беше продължен от запалване на ритуален огън в центъра на селото, с цел да прогони злите духове.

Кметът на Община Радомир Пламен Алексиев пожела на жителите и гостите на селото да съхраняват традициите. „Сурвакарите да отидат с добри пожелания и да си тръгнат с това, което най-много обичат и което може да им се случи - с радост в очите и с празненство”, обърна се към присъстващите градоначалникът. „Да бъдем живи и здрави и да постигнем всички цели, които сме си поставили“,  заяви в словото си кметът на село Друган Славчо Душков.

 

Присъстващите имаха възможност да се насладят на богата фолклорна програма с участието на Татяна Дупаринова, Георги Гьолски и самодейни танцови и певчески ансамбли от региона. Краят на тържеството по откриване на Сурва бе пищна заря за радост на събралото се множество.

 

 Днес жителите на село Стефаново ще посрещат сурваркарската група в 14:30 в центъра на селото.

 

Етнолози ще разкажат повече в беседа за обичаите на Сурва утре от 15:00 часа, а в Общинския исторически музей всички желаещи могат да посетят експозиция на детски рисунки.

14 ян. 2020, 15:53