Актуалното в Перник и региона

Политика

Приеха програмата за управление на Община Перник
Приеха програмата за управление на Община Перник

Програмата за управление на община Перник бе приета на днешното заседание на ОбС – Перник. Документът е изготвен от кмета на община Перник Станислав Владимиров и екипът му на база двадесет точки, които той представи пред перничани по време на предизборната си кампания. Те са разширени и разделени в категории. Програмата за управление е динамичен документ и ще бъде отчитана на годишна база. Поетапно ще бъде извършван сериозен анализ на постиженията и проблемите при изпълнението на конкретните дейности и ще бъдат предлагани мерки за актуализиране. При разработването на Програмата за управление са отчетени и основните насоки и перспективи за развитие на община Перник.

Програмата за управление на община Перник до 2023 г. е разделена на пет основни приоритета
- Икономическо развитие на община Перник
- Достоен и спокоен живот за перничани
- Екология
- Развитие на инфраструктурата и превръщане на Перник в по-добро място за живот
- Развитие на културата, туризма и спорта в община Перник.

03 юни 2020, 14:43

Как заместник-кметът на Перник стана г-н Владимиров и какво означава „лумпен“
Как заместник-кметът на Перник стана г-н Владимиров и какво означава „лумпен“

Странна полемика повдигна настроението на общинските съветници в Перник на днешното заседание. Тя бе предизвикана от изказване на Милена Миланова от ГЕРБ от трибуната.

„Г-н Кръстев, ще направя нещо, което може да ви се стори шизофренично, но ще се обръщам към вас като към Станислав Владимиров“, каза Миланова, според която градоначалникът нееднократно е демонстрирал своето отношение към Общинския съвет, неглижирайки го като орган.  Комуникацията с него не била пряка, тя се осъществявала посредством средствата за масова комуникация.

"В последното си изявление пред общинския съвет, г-н кмете, Вие заявихте, че трябва да прочетем Закона, по който Вие работите, аз като един "лумпен", се консултирах с адвокат, когото помолих да отговори на въпроса, който за дадох и на Вас : По кой закон работите вие и по кой работим ние - общинските съветници", попита реторично адв. Милена Миланова. Тя цитира Конституцията на Р България и в частност чл. 136 (1), който гласи: Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи на местно самоуправление, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението. Адв. Миланова припомни, че орган на местното самоуправление в общината е общинският съвет.

Тя припомни още чл. 139:

(1) Орган на изпълнителната власт в общината е кметът. Той се избира от населението или от общинския съвет за срок от четири години по ред, определен със закон.

(2) В своята дейност кметът се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението.

Адвокат Миланова прочете и записаните разпоредби в чл. 39 от ЗМСМА , гласящи:

(2)Кметът на общината, съответно кметът на района, определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината, съответно от района.

(3) В случаите по ал. 2, когато не е издадена заповед от кмета на общината, съответно от кмета на района, общинският съвет определя заместник-кмета, който да замества кмета на общината, съответно – кмета на района, до тяхното завръщане.

Зам. - председателят на Общинския съвет в Перник беше категорична, че не желае нито писмен, нито устен отговор на своя въпрос, с мотива, че не желае да слуша нито задочни обиди, нито задочни лъжи.

Заместник-кметът на Перник Стефан Кръстев, който присъства на заседанието и изслуша всичко изречено реши да отговори на Миланова с цитат от Уикипедия: „Терминът лу́мпен-пролетариа́т е въведен от Карл Маркс в книгата му „Германската идеология“, за да обозначи низшите слоеве на пролетариата, който не може да достигне до класово съзнание. По-късно в „Осемнадесети брюмер на Луи Наполеон“ Маркс определя тази класа като отхвърлена от всички други класи.“

03 юни 2020, 14:43

Пернишките съветници искат доизграждане на язовир „Раянци“
Пернишките съветници искат доизграждане на язовир „Раянци“

Съветниците в Перник подкрепиха декларация в подкрепа на действията на общинското ръководство за доизграждане на язовир „Раянци“.  Тя ще бъде изпратена до Министерския съвет и Народното събрание. Предложението бе внесено в ОбС от Петър Първанов от АБВ и бе във връзка с кризисната ситуация, създала се в следствие на въвеждането на режима на водата в региона.

„Сега се правят промени на устройствения план на София. Целта е да се спре разрастването й. Много инвеститори ще се насочат към Перник. Тогава какво правим с водата и язовир като „Студена“, който е едногодишен изравнител“, обясни Първанов.

Язовир „Раянаци“ е проектиран като основен водоизточник за задоволяване нуждите за питейно и промишлено водоснабдяване на Перник, Радомир, Земен, Брезник и още 30 населени места в областта. Вече има направено предложение до Министерския съвет, до момента отговор няма.

Водоемът е проектиран през 80-те години като основен източник за задоволяване нуждите на региона. С доизграждането му се гарантира вода както за населението, така и за промишлеността в Пернишко. Това е вариант, който ще гарантира, че повече няма да се стига до кризисна ситуация, каквато преживяха перничани през последните месеци.

03 юни 2020, 14:43

Заседанието на ОбС в Перник – сага с продължение
Заседанието на ОбС в Перник – сага с продължение

Заседанието на Общинският съвет в Перник бе сага с продължение на предишната сесия, която бе провалена. Причина затова стана неприсъствието на кмета на общината Станислав Владимиров, който даде отговори на питанията към него само писмено. Още преди началото на същинската част Ралица Андреева от БСП направи изявление от името на групата.

„На питанията се отговаря писмено или устно.Смисълът на писмения отговор е да се получи официален документ с подписа и печата на кмета. Няма смисъл да търсим проблем, там където го няма и да разходваме ресурс. БСП изказва своето несъгласие с подобен тип поведение. Никой не може да задължи кмета като е дал писмен отговор да го изчита“, каза Андреева.

Според Денислав Захариев от ГЕРБ обаче подобно чудо до сега не се било случвало. Винаги обаче имало изключения.

„Когато има заявка за открито управление, ми е странно това да се отказва да се чуе отговора на кмета“, категоричен е Захариев.

Според Любомир Жотев е нелепо да се вадят политически дивиденти от подобен гаф, който е неуважение на кмета към съветниците. Според него институцията трябва да се уважава.

 „Законът е определил функциите на ОбС. Никъде не е записано, че сме политически орган, ние сме законодателен орган. Питанията са регламентирани със закон. Ние не питаме, за да задоволим нашето его, а задаваме въпроси, които касаят и ангажират както Общинския съвет, така и общинската администрация“, заяви Милан Миланов. Той предложи дискусията да бъде прекратена.

03 юни 2020, 14:43

Съветниците от ГЕРБ с въпроси за почистването на Струма и ресторанта в Рударци
Съветниците от ГЕРБ с въпроси за почистването на Струма и ресторанта в Рударци

"По какъв начин и на кого е възложена дейността по почистване на речното корито на Р. Струма в Централна градска част и на каква сума. Това питане отправи към кмета на Перник общинският съветник Александър Александров.

Според него на места имало наноси, които трябвало да се почистят. Александров поиска информация и затова каква част от речното корито обхваща възлагателният договор и каква част е почистена към настоящия момент.

Въпрос, касаещ броя на гражданските договори, сключени от общинска администрация и от общинските предприятия и съответно тяхната стойност, отправи общинският съветник Андрей Павлов.

Ще бъде ли възобновена дейността на ресторант "Рударци" и ще бъде ли възстановен на работа перосанала на заведението, което беше освободено от кмета Общината, попита местният законотворец Любомир Жотев, който аргументира питането си с приключването на извънредното положение в България и издадената заповед от министъра на здравеопазването, с която разрешава на ресторантите и заведенията на закрито да отворят врати и да обслужват отново кленти.

03 юни 2020, 14:43

Отпуснаха 600 000 лв. за довършване реконструкцията на Рилския манастир
Отпуснаха 600 000 лв. за довършване реконструкцията на Рилския манастир

Правителството ще отпусне 600 000 лева, с които Рилският манастир да продължи реконструкцията си. Отделно ще бъдат дадени още 1,3 млн. лв. за пречиствателна станция. Средствата ще бъдат гласувани утре на Министерски съвет. Новината съобщи премиерът Бойко Борисов, който посети Светата обител.

"Виждате, че всичко, което зависи от правителството е направено и готово", каза Борисов. До манастира той сподели, че пътят е прекрасен. "Преди беше целият път в дупки, а сега настилката е фантастична", заяви той.

Относно свлачището, премиерът обясни, че не го е видял и заяви, че сега като се прибира ще погледне и ще прати хора да го оправят, ако трябва и напомни как се е строило по комунистическо време.

"С упованието на Господа сме добре", сподели още Борисов и се извини на дядо Евлогий, че му е причинил неудобство, но след като е научил за финансовите затруднения на Рилския манастир, веднага е отипъл при него./Източник: Новини.бг

03 юни 2020, 14:43

Васил Станимиров – успешният кмет на Ковачевци
Васил Станимиров – успешният кмет на Ковачевци

Васил Станимиров – успешният кмет на БСП, кандидат за кмет на Община Ковачевци за втори мандат, се срещна с избирателите в едно от най-големите села на общината - Калища.

Днес, бе представена и листата на общински съветници на БСП, както и  кандидати за кметове на селата Егълница и Калища. БСП - Ковачевци предлага на гражданите на общината, най-силната, най-опитната и най-отговорната листа на кандидати за  общински съветници. Издигнатите кандидатури от БСП  ясно говорят какво искат  социалистите от община Ковачевци  - утвърдени лидери, достойни кандидати с административен опит и потенциал.

Водещ на мероприятието бе Ина  Тодорова. Под звуците на народна музика и химна на България, село Калища посрещна жители и гости на обновения  площад.  Гост бе народния представител от „БСП Лява България”  Валери Жаблянов, който  дойде да подкрепи кандидатите за местните избори на 25 октомври 2015г.  Жаблянов и Васил Станимиров поднесоха цветя на  паметника- морена в центъра на селото, в  памет на загиналите опълченци от Калища в Руско- турската освободителна война 1877-1878г. Един от тези опълченци е прадядото на  Станимиров - Тодор Стаменов. В речта си кметът обясни, защо именно тръгва от село Калища в кампанията си, че човек на трябва да забравя корените си, че това място е неговото родно място. Изрази благодарност към екипа, подкрепял го и работил за общите цели, за просперитета на общината в мандат 2011-2015г., както и на съветниците, не само от БСП, но и от други политически сили, работили за  благото на общината. 

„Резултатите от предстоящите избори ще определят бъдещето и съдбата на  Общината през следващите четири години, пътят по който тя ще върви, дали  ще продължи да изпълнява своята програма. Обеща да завърши започнати проекти, за благоустрояване на населените места, ще продължи да работи за всички, които живеят и работят тук - за децата, за възрастните хора, за социално слабите, за работещите, и за бизнеса. Всички знаят, че могат да разчитат на неговата помощ и подкрепа.   Ще продължа да  съм част от вас и да живея с вашите радости и проблеми“,  каза Станимиров.

Той бе категоричен, че ще реализира идеята   Ковачевци  да стане  Балкански център  по гребане. Освен това пое ангажимент за преминаване на  Националния детския екологичен комплекс в Ковачевци от държавна в общинска собственост, неговото възстановяване и довършване  изграждането на закритата спортна зала, включваща плувен басейн, фитнес зала, спа център,  зала за рехабилитация на спортисти. По този начин ще се върне миналата слава  на Детския екологичен комплекс.

Изграждане на Етнографския комплекс в с.Лобош и екопътеката „Чепински легенди”, довършване на проекта за водоснабдяване на с.Ковачевци и с.Ракиловци,  реализиране на проекта за изграждане на читалищна сграда в с.Косача, благоустрояване на площадните пространства на с.Чепино, с.Светля, с.Сирищник, с.Косача, с.Ковачевци и с.Ракиловци и рехабилитиране на тротоарите и улиците в населените места на общината, бяха само част от поетите ангажименти на Станимиров за новия мандат.

„Община Ковачевци не е малка община, а е знакова  и световно известна, дала велики лидери. …. Трябва да се гласува по съвест, така че властта да не се дава на десните партии, защото виждаме резултатите“, заяви народният представител Жаблянов. 

„Бсп е политическата сила, можещата да осигури по-добри перспективи на общината.  А  Васко, както всички го наричат, показа с действията си , че има дух, воля и решимост да управлява Община Ковачевци.

Община Ковачевци под ръководството на Васил Станимиров работи усилено по поетите ангажименти за реализирането  на инвестиции, насочени към подобряване на инфраструктурата, благоустрояването  на населените места,  образователните и социални потребности, туристическия и културен потенциал на общината.

Той винаги е работил и ще работи с вяра и грижа за хората от община Ковачевци, защото е сред тях!

В политиката винаги може да се постигне повече, когато един управленец иска и може да извлече на плещите си трудностите и проблемите  на хората.” Това  бяха част от думите,  изказани за успешния кмет на Община Ковачевци.  

Текст и снимки: Пресцентър БСП

14 окт. 2015, 16:06

Ерик Рангелов и Станислав Владимиров разговаряха с шампиона по борба Иво Ангелов
Ерик Рангелов и Станислав Владимиров разговаряха с шампиона по борба Иво Ангелов

Кандидатът за кмет на община Перник от БСП Ерик Рангелов и кандидати за общински съветници се срещнаха със златното момче на Перник, световния и европейски шампион по борба Иво Ангелов. Те видяха прекрасните условия, при които тренират много деца и младежи в спортния комплекс „Дружба" и разговаряха с треньорите Веселин Цветков, Петър Лазов и Марио Борисов. Три зали, съблекални и санитарни възли бяха ремонтирани със средства, отпуснати от правителството на Пламен Орешарски със съдействието на тогавашния депутат Станислав Владимиров, настоящ организационен секретар на НС на БСП, който също беше тук. 350 000 лв. бяха инвестирани за развитието на спорта в Перник, за децата и младите хора, които днес идват да спортуват тук с удоволствие.

Трябва да има последователна политика за спорта и ние имаме визията за това как спортът да бъде успешен и да даде на града нова спортна слава, каза Ерик Рангелов. Част от помощта на Общината към спортните клубове ще се изразява и в това, тя да им помага при кандидатстването по различни оперативни програми, които са реална възможност за свежи средства и за дообогатяването на материалната база на клубовете, каза Ерик Рангелов.

В разговор с него и Станислав Владимиров, Иво Ангелов сподели колко радост му носи фактът, че в залата по класическа борба има толкова много деца. Апелирам родителите да насърчава децата си да спортуват, защото спортът е здраве, създава дисциплина, а не на последно място и много приятелства, каза той.

Клубът ползва безвъзмездно залата, не плаща за консумативи като тока и водата, които по традиция се поемат от Общината.

Децата не плащат нито стотинка такса на клуба. Иво Ангелов се е заел и намира спонсори, за да тренират малчуганите в приятна обстановка. Спортните екипи също осигурява той. В момента е намерил спонсор, който прави две стаи на втория етаж, които също ще бъдат в полза на клуба. Станислав Владимиров помогна много, защото ако не беше той, днес нямаше да има толкова много деца в залата, каза Иво Ангелов.

Според Станислав Владимиров държавата и Общината нямат последователна политика и визия за това как спортът в Перник да бъде надграждан и подпомаган. Мисля, че Община Перник, дори и в тежкото финансово състояние, в което се намира в момента, може да отдели минимум 500 000 лв. за спорт, твърди той. Убеден съм, че ако бъде избран за кмет Ерик Рангелов ще провежда последователна политика за спорта и че малките спортни таланти с помощта на хора като Иво Ангелов ще се множат.

С Иво Ангелов се срещнаха кандидатът за кмет на Богданов дол Радослав Славчев и кандидатите за общински съветници Даниела Генадиева, Евелина Венкова, Борис Костадинов и Владимир Сираков.

 

Пресцентър на БСП- Перник

14 окт. 2015, 14:34

Кандидатите на ГЕРБ за кметове на Перник д-р Вяра Церовска и на кв.“Изток“ Емил Костадинов се срещнаха с председателя на Българската агенция за инвестиции
Кандидатите на ГЕРБ за кметове на Перник д-р Вяра Церовска и на кв.“Изток“ Емил Костадинов се срещнаха с председателя на Българската агенция за инвестиции

 

 Кандидатите на ГЕРБ за кметове на Перник д-р Вяра Церовска и на кв.“Изток“ Емил Костадинов се срещнаха с председателя на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев. По време на срещата бяха обсъдени вариантите за привличане на стратегически инвеститори, които да променят цялостно района. „Нашият град е формиран около труда. Това е града на миньора и металурга. Сега обаче трябва да работим за създаване на устойчиви работни места, за да намалим броя на тези 25 000 души, които ежедневно пътуват до столицата София, където са намерили своето препитание“, каза д-р Церовска.

Според Стамен Янев има много международни компании, които търсят възможности да разширят производството си в Източна Европа. „Това са инвеститори, които търсят стабилност и гаранции за своя бизнес- неща, които Перник може да предостави“, заяви Янев. Той добави, че от изключително важно значение е Община Перник да приеме и Наредба за насърчаване на инвестициите, което ще подпомогне този процес. Председателят на Българската агенция за инвестиции пое ангажимент да промотира възможностите на Перник и поощри готовността на кандидатите за кметове от ГЕРБ да работят за привличането на повече инвеститори в града. Вяра Церовска изтъкна, че в Перник има промишлена зона, която може да предложи големи възможности за различни производства. Терена, на който се намира зоната е 100% общинска собственост. „Смятам, че не е далеч момента, когато инвеститор ще развие зоната. Това само по себе си ще доведе до много позитиви- ще се повиши стандарта на живот, ще се повишат цените на имотите, ще се ангажират и местните специалисти, чрез предоставяне на работа на местно ниво“, изтъкна Церовска. Тя подчерта, че в управленската й програма вече има изработен пакет от насърчителни мерки, които са предпоставка и за по- добра среда за бизнеса.

14 окт. 2015, 08:51

Ерик Рангелов: Общината трябва да създава възможности и да подкрепя местния бизнес максимално
Ерик Рангелов: Общината трябва да създава възможности и да подкрепя местния бизнес максимално


Кандидатът за кмет на община Перник от БСП- Ерик Рангелов се срещна с членовете на регионалната структура на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в Перник. На срещата присъстваха работодатели от различните браншонве на икономиката, които осигуряват не малко работни места в общината.

Всеобщо беше мнението на представителите на бизнеса, че взаимоотношенията между местния бизнес и общината в момента не са добри. Нещо повече, работодателите се оплакаха, че общината като че ли избягва да си партнира с местния бизнес при изпълнението на различни проекти и много често те се възлагат на външни фирми. „Има неглижиране на местния бизнес, което освен че е обидно за нас, не работи в полза на общината", заявиха представителите на бизнеса от Перник. Според тях, честа практика е да се насърчава външния бизнес, а да се пренебрегват възможностите на местния, който е инвестирал не малко средства. Всеки управленец трябва да се отнася с уважение към хората на бизнеса, защото ние винаги сме се отзовавали на молбата за помощ в
тежка ситуация. До сега ние от политиците искахме само да не ни пречат да работим. Дойде времето да искаме да си партнираме и те да помагат
на бизнеса с каквото могат. Иначе няма от къде да се намерят пари за здравеопазване, социално подпомагане, младите хора ще бягат в чужбина
и отново ще си говорим за отрицателен прираст", заяви председателят на КРИБ в Перник- Георги Милев.

„Ние винаги сме уважавали институциите и властта, без значение дали става въпрос за държавна или общинска, независимо коя партия е на власт, защото те са стожера на държавността. Нужно е обаче общинската управа да уважава местния бизнес и заедно да се работи за доброто на града. Не са редки случаите, когато общински служители се държат с нас некоректно. В такъв случай си задавам въпроса- а как ли се държат с обикновените хора. Сигурно им трясват вратата под носа. После се чудим защо има протестен вот и хората не желаят да гласуват. Винаги съм си мислил какво може да ни обедини всички нас- бизнеса, обикновените хора и представителите на местната власт. Нашата партия е Перник. Това, че си слагаме някакви цветове или робуваме на партийни предразсъдъци за мен не е сериозно. Трябва да мислим как да оставим този град на нашите деца, за да останат да живеят в него.", сподели собственикът на фирма „Сами М"- Антон Костадинов.

Другият сериозен проблем, който постави на вниманието на Ерик Рангелов представителите на бизнеса бе задлъжнялостта на общината към местния
бизнес, което спъва сериозно работата му, а в много случаи води до сериозни финансови сътресения. Въпросът, който бизнесмените поставиха
бе- как според него може да бъде извадена община Перник от огромната задлъжнялост и кога реално ще може да се разплати.

„Този който застане на кметския стол трябва да е наясно, че приема община с огромни дългове, които трябва да се връщат. Нужна е ясна програма за намаляването на дефицита в общината. Общината е голям работодател за местния бизнес и когато не се разплаща към него гообрича на фалит", заяви собственикът на фирма „ДЛВ"-Добри Владимиров..

„Тази среща протича точно обратно на всички срещи, на които съм присъствал. За мен, обаче, тя е важна, защото това е среща със сериозния бизнес в общината. Знам, че стремежът на КРИБ е да обедини по-големия бизнес и че сега се срещам с предприемачи, които имат тежест в общината и региона. Не знам каква представа имате за инвестиционното банкерство, което е коренно различно от търговското. Проблемът със задлъжнялостта на общината и взетите нови заеми е сериозен. Аз имам много опит, нещата колкото и да се виждат страшни,не са чак толкова сложни. Имаме няколко варианта за изход, макар че нямам точна представа за размера на задълженията на общината и вида на взетите в последните месеци заеми от държавата. Затова който и да
седне на кметския стол първата му работа ще е да разбере истината за размера на задълженията на общината. Това има пряко значение за избора
на варианта за разплащане. Това, което мога да кажа категорично е, че задача номер едно трябва да бъде разплащането с бизнеса. Чисто финансовото решение на проблема със задълженията на общината е вземането на заем. Има няколко варианта в тази посока. Най-евтиния възможен заем, койтобщината би могла да вземе, за да се разплати, това е облигационният. Само че той е евтин, когато става въпрос за по-сериозни суми. Тази мярка дори може да се приложи и в партньорство с друга голяма община като например Благоевград или Кюстендил. Целта е да се поиска по-голяма сума. Колкото е по-голяма тя, толкова по-евтин излиза този заем както като лихви, така и като обслужване. Той се връща както се връща всеки заем. В зависимост от постигнатото
договаряне се определят периода за връщането му и условията. Въпросът е кой ще се намери да купи тези облигации. Обикновено това е големият бизнес. Така и той си осигурява някакви постъпления във времето. Това е отработена вече до перфекционизъм схема във финансовия свят. Стига, разбира се, да успеем да убедим финансовите партньори, че общината ни е просперираща и ще може да си плаща задълженията. Другият вариант е разпродажба на общинснко имущество, който не е най-полезния ход имайки предвид стагнацията на пазара и понижението на цените. С една дума варианти за изход от финансовата задлъжнялост на общината има, но те трябва много задълбочено и сериозно да се обмислят.

Аз съм категоричен и това съм заявил в БСП, че общината не е субекта, който ще реши проблема с безработицата, защото не може да създава много работни места. Общината трябва да създава възможности, да подкрепя местния бизнес максимално. Не само да подкрепя частния бизнес, но да е инициатор на идеи за реализиране от частния бизнес. Защото имам чувството, че в други региони на страната като че ли частният бизнес е по- предприемчив от пернишкия. Има региони, в които както общината, така и частния бизнес проявяват инициатива, стават по-конкурентоспособни. Необходимо е да се промени моделът на комуникация с местния бизнес, за да се възстанови доверието между него и общината. След това с общи усилия може да се изведе общината от
финансовото блато, в което е затънала. Затова съм убеден, че общината трябва да бъде добър партньор на частия бизнес. Другият вариант за
изход от финансовата криза е банков заем като алтернативна форма на финансиране, която е по-скъпа.

Във всички случаи варианти за изход има. Важното е да има воля и решителност за финансовото стабилизиране на общината. Ако бизнесът ми гласува доверие и бъда избран за кмет, смятам, че с общи усилия ще успеем да се справим с тази не лека задача", заяви Ерик Рангелов.

 

 

14 окт. 2015, 08:36

Зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Красимир Велчев и кандидатът за кмет на Перник Вяра Церовска разговаряха с работещите във фирма „Сами - М“
Зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Красимир Велчев и кандидатът за кмет на Перник Вяра Церовска разговаряха с работещите във фирма „Сами - М“

 

 

Среща с представители на фирма „Сами - М“ проведоха днес зам.-председателят на ПП ГЕРБ Красимир Велчев, кандидатът за кмет на Перник д-р Вяра Церовска и кандидатите за общински съветници. „Остават 10 дни до 25 октомври – датата, която ще определи развитието на Перник през следващите 4 години. Живеем в град с огромен потенциал, в близост до столицата и с огромни възможности за инвестиции. Ще използваме тези възможности, за да направим Перник един европейки и модерен град. Вярвам, че с програмата за енергийна ефективност ще се промени и лицето на града. Ще работим и за по-добра инфраструктура, както и за повече детски площадки. Искаме да има видими резултати за Перник. Вече се направи Западния парк, имаме депо за преработка на отпадъци , през следващата година ще се ремонтира и стадион Миньор. И това е само началото . В отговор на вашето доверие ни предстои много работа, която да свършим“ заяви д-р Церовска. Тя посочи, че основен приоритет в управлението, ако бъде избрана за кмет, ще бъде привличането на инвестиции и подобряването на живота на перничани.

„Залагаме на промяната на Перник и вярваме че доктор Церовска може да донесе тази промяна“, заяви собственикът на фирмата Антон Константинов.

Вяра Церовска представи листата с кандидати за общински съветници, които определи като почтени, знаещи и можещи хора, които ще работят за всички перничани. „Това е силният отбор на Перник. Убедена съм, че това е и отбора на победата“, категорична бе Вяра Церовска.

Заместник-председателят на ГЕРБ Красимир Велчев призова жителите на града да не бъдат апатични, да проявят гражданска позиция и да отидат да гласуват в изборния ден, защото това е начинът да се покаже отношение и да се повлияе върху развитието на страната . „Ако заедно направим страната си привлекателна за инвестиции, това ще направи и живота по- добър, защото и доходите ще са по- високи. Това е процес, който не зависи от политиците,, а от това което всички ние правим. Местната власт тук е от съществено значение. Само активността ще доведе до видимите резултати“, подчерта Велчев. На срещата присъстваха Ирена Соколова – общински координатор на ГЕРБ-Перник и представители на ДБГ И БЗНС.

14 окт. 2015, 08:29

Петър Първанов: Средните училища трябва да подготвят  кадри,необходими за местния бизнес
Петър Първанов: Средните училища трябва да подготвят кадри,необходими за местния бизнес

 

Кандидатите на ПП АБВ за кметове на Перник Петър Първанов и на кв.“Изток“ Снежанка Викторова се срещнаха с ръководството и работещите в най-голямата шивашка фабрика в Перник „С.У.П. България”.

На срещата бяха обсъдени сериозни проблеми, които касаят производството на фирмата. Един от тях е липсата на работна ръка. „Фабриката работи предимно за износ на бански, но има възможност да работи и за вътрешния пазар, липсата на хора обаче не позволява това да се реализира”, сподели директорът на фирмата  Димитрина Лазова.

В срещата се включиха и кандидатите за общински съветници Александрина Костадинова, Илинка Никифорова, Александрина Александрова и Явор Давидков.

Работещите потърсиха съдействие от бъдещите представители на местното управление за облагородяване на пространството около фабриката и подобряване на общинската инфраструктура. Те се оплакаха и от нередовния градски транспорт, който създава проблеми при придвижването им до работното място.

От своя страна Петър Първанов се ангажира да съдейства за разрешаването на тези проблеми и посочи, че в неговата предизборна платформа е заложено насърчаване на средните училища за подготовка на кадри,необходими за местния бизнес. Стимулиране на предприемаческата активност сред младите хора и подобряване на техническата инфраструктура – за по-добро развитие на бизнеса и привличане на инвестиции, са част от приоритетите на АБВ.

Пред големия супер в Мошино беше разположена и специална шатра на ПП АБВ, където преминаващите имаха възможност да се запознаят с идеите и целите на партията, както и да поставят своите въпроси.

14 окт. 2015, 07:40