Актуалното в Перник и региона

Политика

Приеха програмата за управление на Община Перник
Приеха програмата за управление на Община Перник

Програмата за управление на община Перник бе приета на днешното заседание на ОбС – Перник. Документът е изготвен от кмета на община Перник Станислав Владимиров и екипът му на база двадесет точки, които той представи пред перничани по време на предизборната си кампания. Те са разширени и разделени в категории. Програмата за управление е динамичен документ и ще бъде отчитана на годишна база. Поетапно ще бъде извършван сериозен анализ на постиженията и проблемите при изпълнението на конкретните дейности и ще бъдат предлагани мерки за актуализиране. При разработването на Програмата за управление са отчетени и основните насоки и перспективи за развитие на община Перник.

Програмата за управление на община Перник до 2023 г. е разделена на пет основни приоритета
- Икономическо развитие на община Перник
- Достоен и спокоен живот за перничани
- Екология
- Развитие на инфраструктурата и превръщане на Перник в по-добро място за живот
- Развитие на културата, туризма и спорта в община Перник.

03 юни 2020, 14:43

Как заместник-кметът на Перник стана г-н Владимиров и какво означава „лумпен“
Как заместник-кметът на Перник стана г-н Владимиров и какво означава „лумпен“

Странна полемика повдигна настроението на общинските съветници в Перник на днешното заседание. Тя бе предизвикана от изказване на Милена Миланова от ГЕРБ от трибуната.

„Г-н Кръстев, ще направя нещо, което може да ви се стори шизофренично, но ще се обръщам към вас като към Станислав Владимиров“, каза Миланова, според която градоначалникът нееднократно е демонстрирал своето отношение към Общинския съвет, неглижирайки го като орган.  Комуникацията с него не била пряка, тя се осъществявала посредством средствата за масова комуникация.

"В последното си изявление пред общинския съвет, г-н кмете, Вие заявихте, че трябва да прочетем Закона, по който Вие работите, аз като един "лумпен", се консултирах с адвокат, когото помолих да отговори на въпроса, който за дадох и на Вас : По кой закон работите вие и по кой работим ние - общинските съветници", попита реторично адв. Милена Миланова. Тя цитира Конституцията на Р България и в частност чл. 136 (1), който гласи: Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи на местно самоуправление, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението. Адв. Миланова припомни, че орган на местното самоуправление в общината е общинският съвет.

Тя припомни още чл. 139:

(1) Орган на изпълнителната власт в общината е кметът. Той се избира от населението или от общинския съвет за срок от четири години по ред, определен със закон.

(2) В своята дейност кметът се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението.

Адвокат Миланова прочете и записаните разпоредби в чл. 39 от ЗМСМА , гласящи:

(2)Кметът на общината, съответно кметът на района, определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината, съответно от района.

(3) В случаите по ал. 2, когато не е издадена заповед от кмета на общината, съответно от кмета на района, общинският съвет определя заместник-кмета, който да замества кмета на общината, съответно – кмета на района, до тяхното завръщане.

Зам. - председателят на Общинския съвет в Перник беше категорична, че не желае нито писмен, нито устен отговор на своя въпрос, с мотива, че не желае да слуша нито задочни обиди, нито задочни лъжи.

Заместник-кметът на Перник Стефан Кръстев, който присъства на заседанието и изслуша всичко изречено реши да отговори на Миланова с цитат от Уикипедия: „Терминът лу́мпен-пролетариа́т е въведен от Карл Маркс в книгата му „Германската идеология“, за да обозначи низшите слоеве на пролетариата, който не може да достигне до класово съзнание. По-късно в „Осемнадесети брюмер на Луи Наполеон“ Маркс определя тази класа като отхвърлена от всички други класи.“

03 юни 2020, 14:43

Пернишките съветници искат доизграждане на язовир „Раянци“
Пернишките съветници искат доизграждане на язовир „Раянци“

Съветниците в Перник подкрепиха декларация в подкрепа на действията на общинското ръководство за доизграждане на язовир „Раянци“.  Тя ще бъде изпратена до Министерския съвет и Народното събрание. Предложението бе внесено в ОбС от Петър Първанов от АБВ и бе във връзка с кризисната ситуация, създала се в следствие на въвеждането на режима на водата в региона.

„Сега се правят промени на устройствения план на София. Целта е да се спре разрастването й. Много инвеститори ще се насочат към Перник. Тогава какво правим с водата и язовир като „Студена“, който е едногодишен изравнител“, обясни Първанов.

Язовир „Раянаци“ е проектиран като основен водоизточник за задоволяване нуждите за питейно и промишлено водоснабдяване на Перник, Радомир, Земен, Брезник и още 30 населени места в областта. Вече има направено предложение до Министерския съвет, до момента отговор няма.

Водоемът е проектиран през 80-те години като основен източник за задоволяване нуждите на региона. С доизграждането му се гарантира вода както за населението, така и за промишлеността в Пернишко. Това е вариант, който ще гарантира, че повече няма да се стига до кризисна ситуация, каквато преживяха перничани през последните месеци.

03 юни 2020, 14:43

Заседанието на ОбС в Перник – сага с продължение
Заседанието на ОбС в Перник – сага с продължение

Заседанието на Общинският съвет в Перник бе сага с продължение на предишната сесия, която бе провалена. Причина затова стана неприсъствието на кмета на общината Станислав Владимиров, който даде отговори на питанията към него само писмено. Още преди началото на същинската част Ралица Андреева от БСП направи изявление от името на групата.

„На питанията се отговаря писмено или устно.Смисълът на писмения отговор е да се получи официален документ с подписа и печата на кмета. Няма смисъл да търсим проблем, там където го няма и да разходваме ресурс. БСП изказва своето несъгласие с подобен тип поведение. Никой не може да задължи кмета като е дал писмен отговор да го изчита“, каза Андреева.

Според Денислав Захариев от ГЕРБ обаче подобно чудо до сега не се било случвало. Винаги обаче имало изключения.

„Когато има заявка за открито управление, ми е странно това да се отказва да се чуе отговора на кмета“, категоричен е Захариев.

Според Любомир Жотев е нелепо да се вадят политически дивиденти от подобен гаф, който е неуважение на кмета към съветниците. Според него институцията трябва да се уважава.

 „Законът е определил функциите на ОбС. Никъде не е записано, че сме политически орган, ние сме законодателен орган. Питанията са регламентирани със закон. Ние не питаме, за да задоволим нашето его, а задаваме въпроси, които касаят и ангажират както Общинския съвет, така и общинската администрация“, заяви Милан Миланов. Той предложи дискусията да бъде прекратена.

03 юни 2020, 14:43

Съветниците от ГЕРБ с въпроси за почистването на Струма и ресторанта в Рударци
Съветниците от ГЕРБ с въпроси за почистването на Струма и ресторанта в Рударци

"По какъв начин и на кого е възложена дейността по почистване на речното корито на Р. Струма в Централна градска част и на каква сума. Това питане отправи към кмета на Перник общинският съветник Александър Александров.

Според него на места имало наноси, които трябвало да се почистят. Александров поиска информация и затова каква част от речното корито обхваща възлагателният договор и каква част е почистена към настоящия момент.

Въпрос, касаещ броя на гражданските договори, сключени от общинска администрация и от общинските предприятия и съответно тяхната стойност, отправи общинският съветник Андрей Павлов.

Ще бъде ли възобновена дейността на ресторант "Рударци" и ще бъде ли възстановен на работа перосанала на заведението, което беше освободено от кмета Общината, попита местният законотворец Любомир Жотев, който аргументира питането си с приключването на извънредното положение в България и издадената заповед от министъра на здравеопазването, с която разрешава на ресторантите и заведенията на закрито да отворят врати и да обслужват отново кленти.

03 юни 2020, 14:43

Отпуснаха 600 000 лв. за довършване реконструкцията на Рилския манастир
Отпуснаха 600 000 лв. за довършване реконструкцията на Рилския манастир

Правителството ще отпусне 600 000 лева, с които Рилският манастир да продължи реконструкцията си. Отделно ще бъдат дадени още 1,3 млн. лв. за пречиствателна станция. Средствата ще бъдат гласувани утре на Министерски съвет. Новината съобщи премиерът Бойко Борисов, който посети Светата обител.

"Виждате, че всичко, което зависи от правителството е направено и готово", каза Борисов. До манастира той сподели, че пътят е прекрасен. "Преди беше целият път в дупки, а сега настилката е фантастична", заяви той.

Относно свлачището, премиерът обясни, че не го е видял и заяви, че сега като се прибира ще погледне и ще прати хора да го оправят, ако трябва и напомни как се е строило по комунистическо време.

"С упованието на Господа сме добре", сподели още Борисов и се извини на дядо Евлогий, че му е причинил неудобство, но след като е научил за финансовите затруднения на Рилския манастир, веднага е отипъл при него./Източник: Новини.бг

03 юни 2020, 14:43

Васил Станимиров: В листата на съветници от БСП, мандат 2011-2015г., има един ренегат
Васил Станимиров: В листата на съветници от БСП, мандат 2011-2015г., има един ренегат

На срещата с избиратели, състояла се в село Калища, кандидатът за кмет на  Община Ковачевци, издигнат от Българската социалистическа партия Васил Станимиров,  каза че дължи успеха си на екипа, с който е работил, служителите на общинската администрация и общинските съветници.

Станимиров благодари поименно на съветниците от БСП: Венцислав Тодоров, Андрей Аризанов, Ина Тодорова, Методи Симеонов,                         инж. Методи Методиев,  като  подчерта, че в листата на БСП има и един ренегат, човек отрекъл се от своите убеждения и преминал в противниковия лагер. 

 Васко не пропусна да каже и за двамата съветници от други политически партии: Ивайло Йорданов и Красимир Станимиров. За тях той обясни: „Те не са гласували за мен,  а  са гласували  за развитие на общината, защото живеят в Ковачевци. Гласували са, за това спечелените проекти, да станат реалност”.

16 окт. 2015, 08:22

София: КОЙ избира актьорите за площадния дебат?
София: КОЙ избира актьорите за площадния дебат?


Мои съграждани, уважаеми избиратели,

На 19 октомври - понеделник, в деня на град Перник предстои дебат с кандидатите за кметове, който се ще излъчи пряко по BTV. На този дебат, обаче, няма да можете да видите всички кандидати, а само онези, които парламентарно представените политически партии са издигнали. Това е обяснението, което ми дадоха от екипа на сутрешния блок на въпроса ми: защо нямам покана? “Социологията” е другото, казано като оправдание.
Това, скъпи избиратели и сграждани, е един от начините да бъдем запушени. До кога ще се оправдавате със социологоията?! И коя социологоия, в действителност?! Кое е това изследване, което казва кой ще стане кмет на Перник или на който и да е друг град? Това, което поръчахте вие, в качеството си на национална медия? И ако да – защо не сте оповестили резултатите от него? И какво, по дяволите, е общото между парламентарно представени партии и кандидати за кметове и общински съветници? Разликата е съществена! Или се опитвате да кажете на избирателите, че новите кметове и общински съветници са от парламентарно представените партии?!
Уважаеми приятели, за онези от вас, които не знаят, се чувствам длъжна да кажа – участието в медиите е платено! Няма нито една медия, която да кани участници безплатно. А в случай, че е безплатно, то значи е въпрос на власт и влияние. Затова Глас Народен не е по медиите! Затова няма да видите и мен в дебат. Не държа да ми задават въпроси по телевизията, но въпросът в случая е принципен! Моята работа е да се срещам с хората. Това трябва да е работата и на общинските съветници, но те не го правят. Можете да говорите с мен и на страницата ми във Фейсбук: София Георгиева - кандидат-кмет на Перник от ПП Глас Народен. Интернет е мястото, където не могат да ни спрат. И нека престанем да вярваме на това, че когато някого го показват по телевизията, значи вече е политик! На 19 октомври, точно в 8 часа, Глас Народен ще бъдем на площада! А до тогава, ние пак ще се срещнем. Очаквам ви на концерта утре - 16 октомври, петък в 19 часа пред Двореца на културата, когато ще видите Светльо Витков за първи път в Перник!

15 окт. 2015, 16:25

ПП АБВ Перник  се срещна със светила на спорта
ПП АБВ Перник се срещна със светила на спорта

Светила на спорта, чиито корени са от Перник, се срещнаха с кандидата за кмет Петър Първанов, народният представител Лъчезар Никифоров и кандидатите за общински съветници Александрина Александрова, Кристиан Георгиев и Калин Кирилов от ПП АБВ Перник.

Те обсъдиха как може да се подпомогне на спорта в община Перник и какви мерки да се предприемат.

В дебата се включиха проф. Димитър Михайлов – заместник- ректор на Националната спортна академия, отговаря за волейбол, баскетбол и хандбал , проф. Ангел Божичков , също от НСА, специалист по източни бойни спортове – международно признат експерт по джудо, доц. Евтим Лефтеров – най-добрият български специалист по кикбокс, автор на учебници и преподавател в катедрата по бокс.

За проблемите в спорта на Перник коментираха още и председателят на българския футболен съюз, треньори по волейбол и част от отбора  на „Миньор”, представители на спортния клуб по гимнастика, както и  Маруся Велева от министерството на спорта и Росица Петрова.

Всичките бяха категорични и единодушни, че трябва да  се увеличи бюджетът  за спорта.

Народният представител Лъчезар Никифорова ги запозна с неговия проектозакон за спорта. Целта му е да протежира и да развива спортовете в България, които са прославили страната ни в целия свят.  Коментиран бе и полският вариант за държавно финансиране на спорта.

В края на разговора участниците в срещата се обединиха около идеята да се създаде обществен съвет по спорта, в който да участват представителите на академичната общност. По този начин ще може да се постигне едно добро развитие на спорта в общината.

15 окт. 2015, 16:18

Инж. Михаил Михайлов: Ще отстоявам интересите на съкварталците си в кметство Изток
Инж. Михаил Михайлов: Ще отстоявам интересите на съкварталците си в кметство Изток

Инж. Михаил Михайлов е завършил висшето си образование в Самарския архитектурно-строителен институт в Русия, специалност ПГС и институт за следдипломна квалификация в София, специалност „Право". Работил е в „Заводски строежи" в Перник и в „Главболгарстрой" като ръководител на обекти. От 1997-ма до 2007 г. е началник отдел и старши инспектор в кметство Изток. От 2007-ма до 2012 г. е директор на дирекция „Инженерна инфраструктура и екология" в Община Перник. В настоящия момент е управител на фирма, упражняваща строителен надзор и обследване на сгради за енергийна ефективност и издаване на енергийни сертификати.

 

-  Какво беше голямото предизвикателство, което Ви накара да се кандидатирате за кмет на най-голямото кметство Изток?

 

Бях предизвикан от мои колеги, председатели на основни партийни организации, които настояха да бъда кандидат кмет на Изток. Защо не, казах си. Пренесох разговора вкъщи, в семейството си. Близките ми обаче бяха категорично против. Но тръпката си е тръпка. Повече от 15 г. съм работил в кметство Изток и в Община Перник, поемал съм отговорности, контролирал съм, работил съм с всички сили, така че Изток и Мошино да станат по-уютни и привлекателни за живеене. Мотивира ме и това, че в Изток не се обръща много внимание на благоустрояването, темповете са много забавени.

 Имам сили и възможности, имам опита, квалификацията, имам организационните черти и качества, нужни за един кмет. Това ме улеснява, но много ми помагат и ежедневните контакти с хората. Зная как да подходя, как да говоря с тях, зная как да превърна в реалност проблемите, които стоят пред жителите.

 

-  Отговорността на кметския пост е голяма, очакванията на хората – също. Как ще отговорите на завишените очаквания, пък и знаем, че обикновено хората искат всичко да се случи на мига?

 

-  Вече получавам поръки и задачи от жителите на кметството. Ще отстоявам интересите на моите съкварталци, за да може да се завърти колелото и да ремонтираме тротоарните площи, да обновим и възстановим детските площадки и спортните съоръжения, и  да изградим нови. Предвиждам обновяване на зоните за отдих, особено голямата зелена зона между „Ленински проспект" и ул. „Карл Маркс" с детски площадки и съоръжения, повечето от които са неугледни. Жители ми заръчаха да бъде положена друга настилка на детските площадки и смятам това да бъде една от задачите ми.

 По време на срещите ми, хората ми дават поръчения за направата на дребни неща – парапети, по-тесни тротоари на ул. „Младен Стоянов". При високия блок на ул. „Толстой" има тясно мостче над Мошинското дере и хората искат около метър парапетен тротоар за по-удобно преминаване на майки и възрастни хора.

 Територията на кметството изцяло трябва да се възстанови и обнови. Истина е, че тротоарните площи са силно разрушени и е ад да се ходи по тях.

 В големия воден проект бяхме включили доста улици в кметство Изток за подмяна на канализацията като „Рашо Димитров". Канализацията ни тук е смесена – битова и дъждовна и в това е големият проблем. Идеята е дъждовният колектор, който е изграден до ул. „Рашо Димитров", да се продължи и да стигне до бл. 87 на Бучински път. Това ще облекчи всички живущи по улиците „Чучулков, „Рашо Димитров", „Димитър Благоев". Всички дъждоприемни шахти се вливат в битовата канализация и при снеготопене и обилни дъждове водата се връща в мазетата на хората. Затова е толкова важно изграждането на дъждовен колектор.

 

- За да отговори на очакванията на хората, един кмет трябва да бъде пробивен, амбициозен, да няма умора да ходи и да „боде очи", да иска, да не спира. Вие отговаряте ли на тези изисквания?

 

-  Хъсът за работа, инициативата, отговорността са на преден план при мен и ще се боря за реализиране на идеите си. Пак повтарям – решен съм да превърна в реалност поръките и задачите, които ми поставят моите съкварталци.

 

-  Кои са най-важните задачи, които сте набелязал в бъдещата си работа?

 

-  Сред тях безспорно е изграждането на нови улици и на битово-дъждовни канализации. Основно е обновяването на зоните за отдих, възстановяването на детските площадки и съоръжения. Това, което най-много вълнува майките, е зоните за отдих. Те трябва да променят своя облик, за да бъдат приятни и за тях, и за останалите граждани. Иска ми се алейното осветление да има друг вид. В момента то не се вижда от избуяли храсти и от дървета с неподкастрени клони. Има дребни неща, но когато се работи, ще има и ефект. Надявам се, че всичко това ще бъде включено в пооименния списък с капиталовите разходи за 2016 г., а поръките и желанията на жителите от Изток и Мошино ще бъдат записани за 2017-2018 г.

 

Пресцентър на БСП- Перник

15 окт. 2015, 16:14

При огромен интерес премина срещата в Бела вода с кандидатите за кметове от БСП Румен Рангелов и Ерик Рангелов
При огромен интерес премина срещата в Бела вода с кандидатите за кметове от БСП Румен Рангелов и Ерик Рангелов

При огромен интерес премина срещата в кв. Бела вода с кандидатите за кметове на квартала Румен Рангелов и на община Перник Ерик Рангелов, издигнати от БСП. Жителите бяха напълнили салона на читалището, а сред тях бяха и кандидатите за кмет на Бела вода от други политически сили. Този факт накара Ерик Рангелов и Валентин Варадинов – кандидат за общински съветник, да ги поздравят и да нарекат кампанията в квартала от европейски тип.

Кандидатът за кмет на Бела вода Румен Рангелов очерта основните проблеми, по които смята да работи ако бъде избран за кмет. Това са старият водопровод, липсата на канализация, пътищата, рушащата се сграда на старото училище, гробищният парк. В школската постройка Румен Рангелов смята да се обособи като център за социални услуги. Сред приоритетите му е да има редовна хигиена, възстановяване на местния футболен отбор и изграждане на детска и спортна площадка. Той ще подпомага сурвакарската група на квартала. Предвижда сътрудничество с полицията за намаляване на битовата престъпност.

Румен Рангелов е израснал в Бела вода и продължава да живее тук. Женен е, с едно дете. Със съпругата му имат малък семеен бизнес. Хората го определят като упорит, трудолюбив и предприемчив.

Пред беловодчани кандидатът за кмет на Перник Ерик Рангелов говори за огромната финансова тежест, която носи Община Перник с натрупаните милионни дългове към фирми и с допълнително взетите държавни заеми. Перник е поставен на колене и решаването на този въпрос е сложна задача, заяви Ерик Рангелов, визирайки голямата задлъжнялост. Има начини да се даде въздух на Общината, коментира той и подчерта, че екипът на БСП има решение на проблема и в краткия 4-годишен мандат Перник може да стъпи на краката си.

Ерик Рангелов обобщи проблемите на града и общината така: безработица, минимални инвестиции, малък и среден бизнес, хаос в транспорта, проблеми във водоснабдяването и канализацията, пътища с дупки, ад по тротоарите, лоша хигиена, мръсен въздух.

Нужно е бизнесът да бъде поощрен, за да се насочи към по-перспективни производства, да бъде рентабилен и да създава нови работни места, каза той. Ще поддържаме постоянен диалог и партньорство с браншовите организации. Публично-частното партньорство с бизнеса е задължително. Разработването на качествени проекти е гаранция за привличане на средства, подчерта той. В тази посока ще бъдем активни и агресивни, заяви Ерик Рангелов. Категорично пресичане на кражбите при изпълнението на европроектите – това ще бъде безусловно. Изработването на нова и ефективна транспортна схема и  възстановяване на тролейбусния транспорт са сред приоритетите на кандидата за кмет.

Управленската платформа на БСП е стабилна и конкретна. Знаем как и можем да помогнем градът ни да бъде уютен, спокоен и по-добър за живот, каза Ерик Рангелов.

Следващия път ни съдете по делата, а не по думите, обяви кандидатът за общински съветник Кирил Леонов и призова жителите на Бела вода да гласуват с бюлетина №5. Той обясни колко важно е да се гласува и за листата с общински съветници, от които зависи добрата работа на кмета.

Голямото предизвикателство пред общинското ръководство е да намери посоката, в която да се развива Перник, каза депутатът от „БСП-Лява България" Валери Жаблянов.

Жители поискаха съдействие за монтиране на светофарна уредба на магистралата в Бела вода и попитаха защо се бави толкова години готовият проект за канализацията на квартала. Ерик Рангелов ги увери, че такъв проект нистина има, но той е включен в големия воден проект, който бе пропилян от Общината.

В Бела водя бяха кандидатът за кмет на Радомир Силвия Иванова и кандидатите за общински съветници Камен Каменов, Милена Милошева, Евелина Венкова и Борис Костадинов. 

Преди това Ерик Рангелов се срещна и разговаря с представители от Съюза на ветераните.

Пресцентър на БСП- Перник

15 окт. 2015, 11:10

Кандидат-кметът Силвия Иванова:Ще оптимизирам транспортната схема в община Радомир
Кандидат-кметът Силвия Иванова:Ще оптимизирам транспортната схема в община Радомир

Кандидатът за кмет на община Радомир Силвия Иванова се срещна с жителите на селата Горна Диканя, Долна Диканя, Гълъбник и Копаница. След като изложи приоритетите в програмата си на вниманието й бяха поставени конкретни птоблеми за всяко от населеното място. Горнодиканци пожелаха да се разреши проблема им с водата, тъй като почти цяло лято тя липсва във високите части на селото, както и липсата на улично осветление. В Гълъбник Иванова бе посрещната от нейната първа учителка  - Тинка Соколчева, сега пенсионер, живеещ в Гълъбник.

Кандидатът за кмет Силвия Иванова се ангажира пред жителите на Гълъбник да бъде оптимизирана транспортната схема в община Радомир с цел удобство на пътуващите. В Гълъбник да подкрепят кандидатурата й за кмет бяха дошли и много земеделци от района. В село Копаница присъстваха и водачите на листи за общински съветници на партиите, подкрепящи кандидатурата за кмет на община Радомир Силвия Иванова.

15 окт. 2015, 09:31