Актуалното в Перник и региона

Политика

Приеха програмата за управление на Община Перник
Приеха програмата за управление на Община Перник

Програмата за управление на община Перник бе приета на днешното заседание на ОбС – Перник. Документът е изготвен от кмета на община Перник Станислав Владимиров и екипът му на база двадесет точки, които той представи пред перничани по време на предизборната си кампания. Те са разширени и разделени в категории. Програмата за управление е динамичен документ и ще бъде отчитана на годишна база. Поетапно ще бъде извършван сериозен анализ на постиженията и проблемите при изпълнението на конкретните дейности и ще бъдат предлагани мерки за актуализиране. При разработването на Програмата за управление са отчетени и основните насоки и перспективи за развитие на община Перник.

Програмата за управление на община Перник до 2023 г. е разделена на пет основни приоритета
- Икономическо развитие на община Перник
- Достоен и спокоен живот за перничани
- Екология
- Развитие на инфраструктурата и превръщане на Перник в по-добро място за живот
- Развитие на културата, туризма и спорта в община Перник.

03 юни 2020, 14:43

Как заместник-кметът на Перник стана г-н Владимиров и какво означава „лумпен“
Как заместник-кметът на Перник стана г-н Владимиров и какво означава „лумпен“

Странна полемика повдигна настроението на общинските съветници в Перник на днешното заседание. Тя бе предизвикана от изказване на Милена Миланова от ГЕРБ от трибуната.

„Г-н Кръстев, ще направя нещо, което може да ви се стори шизофренично, но ще се обръщам към вас като към Станислав Владимиров“, каза Миланова, според която градоначалникът нееднократно е демонстрирал своето отношение към Общинския съвет, неглижирайки го като орган.  Комуникацията с него не била пряка, тя се осъществявала посредством средствата за масова комуникация.

"В последното си изявление пред общинския съвет, г-н кмете, Вие заявихте, че трябва да прочетем Закона, по който Вие работите, аз като един "лумпен", се консултирах с адвокат, когото помолих да отговори на въпроса, който за дадох и на Вас : По кой закон работите вие и по кой работим ние - общинските съветници", попита реторично адв. Милена Миланова. Тя цитира Конституцията на Р България и в частност чл. 136 (1), който гласи: Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи на местно самоуправление, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението. Адв. Миланова припомни, че орган на местното самоуправление в общината е общинският съвет.

Тя припомни още чл. 139:

(1) Орган на изпълнителната власт в общината е кметът. Той се избира от населението или от общинския съвет за срок от четири години по ред, определен със закон.

(2) В своята дейност кметът се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението.

Адвокат Миланова прочете и записаните разпоредби в чл. 39 от ЗМСМА , гласящи:

(2)Кметът на общината, съответно кметът на района, определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината, съответно от района.

(3) В случаите по ал. 2, когато не е издадена заповед от кмета на общината, съответно от кмета на района, общинският съвет определя заместник-кмета, който да замества кмета на общината, съответно – кмета на района, до тяхното завръщане.

Зам. - председателят на Общинския съвет в Перник беше категорична, че не желае нито писмен, нито устен отговор на своя въпрос, с мотива, че не желае да слуша нито задочни обиди, нито задочни лъжи.

Заместник-кметът на Перник Стефан Кръстев, който присъства на заседанието и изслуша всичко изречено реши да отговори на Миланова с цитат от Уикипедия: „Терминът лу́мпен-пролетариа́т е въведен от Карл Маркс в книгата му „Германската идеология“, за да обозначи низшите слоеве на пролетариата, който не може да достигне до класово съзнание. По-късно в „Осемнадесети брюмер на Луи Наполеон“ Маркс определя тази класа като отхвърлена от всички други класи.“

03 юни 2020, 14:43

Пернишките съветници искат доизграждане на язовир „Раянци“
Пернишките съветници искат доизграждане на язовир „Раянци“

Съветниците в Перник подкрепиха декларация в подкрепа на действията на общинското ръководство за доизграждане на язовир „Раянци“.  Тя ще бъде изпратена до Министерския съвет и Народното събрание. Предложението бе внесено в ОбС от Петър Първанов от АБВ и бе във връзка с кризисната ситуация, създала се в следствие на въвеждането на режима на водата в региона.

„Сега се правят промени на устройствения план на София. Целта е да се спре разрастването й. Много инвеститори ще се насочат към Перник. Тогава какво правим с водата и язовир като „Студена“, който е едногодишен изравнител“, обясни Първанов.

Язовир „Раянаци“ е проектиран като основен водоизточник за задоволяване нуждите за питейно и промишлено водоснабдяване на Перник, Радомир, Земен, Брезник и още 30 населени места в областта. Вече има направено предложение до Министерския съвет, до момента отговор няма.

Водоемът е проектиран през 80-те години като основен източник за задоволяване нуждите на региона. С доизграждането му се гарантира вода както за населението, така и за промишлеността в Пернишко. Това е вариант, който ще гарантира, че повече няма да се стига до кризисна ситуация, каквато преживяха перничани през последните месеци.

03 юни 2020, 14:43

Заседанието на ОбС в Перник – сага с продължение
Заседанието на ОбС в Перник – сага с продължение

Заседанието на Общинският съвет в Перник бе сага с продължение на предишната сесия, която бе провалена. Причина затова стана неприсъствието на кмета на общината Станислав Владимиров, който даде отговори на питанията към него само писмено. Още преди началото на същинската част Ралица Андреева от БСП направи изявление от името на групата.

„На питанията се отговаря писмено или устно.Смисълът на писмения отговор е да се получи официален документ с подписа и печата на кмета. Няма смисъл да търсим проблем, там където го няма и да разходваме ресурс. БСП изказва своето несъгласие с подобен тип поведение. Никой не може да задължи кмета като е дал писмен отговор да го изчита“, каза Андреева.

Според Денислав Захариев от ГЕРБ обаче подобно чудо до сега не се било случвало. Винаги обаче имало изключения.

„Когато има заявка за открито управление, ми е странно това да се отказва да се чуе отговора на кмета“, категоричен е Захариев.

Според Любомир Жотев е нелепо да се вадят политически дивиденти от подобен гаф, който е неуважение на кмета към съветниците. Според него институцията трябва да се уважава.

 „Законът е определил функциите на ОбС. Никъде не е записано, че сме политически орган, ние сме законодателен орган. Питанията са регламентирани със закон. Ние не питаме, за да задоволим нашето его, а задаваме въпроси, които касаят и ангажират както Общинския съвет, така и общинската администрация“, заяви Милан Миланов. Той предложи дискусията да бъде прекратена.

03 юни 2020, 14:43

Съветниците от ГЕРБ с въпроси за почистването на Струма и ресторанта в Рударци
Съветниците от ГЕРБ с въпроси за почистването на Струма и ресторанта в Рударци

"По какъв начин и на кого е възложена дейността по почистване на речното корито на Р. Струма в Централна градска част и на каква сума. Това питане отправи към кмета на Перник общинският съветник Александър Александров.

Според него на места имало наноси, които трябвало да се почистят. Александров поиска информация и затова каква част от речното корито обхваща възлагателният договор и каква част е почистена към настоящия момент.

Въпрос, касаещ броя на гражданските договори, сключени от общинска администрация и от общинските предприятия и съответно тяхната стойност, отправи общинският съветник Андрей Павлов.

Ще бъде ли възобновена дейността на ресторант "Рударци" и ще бъде ли възстановен на работа перосанала на заведението, което беше освободено от кмета Общината, попита местният законотворец Любомир Жотев, който аргументира питането си с приключването на извънредното положение в България и издадената заповед от министъра на здравеопазването, с която разрешава на ресторантите и заведенията на закрито да отворят врати и да обслужват отново кленти.

03 юни 2020, 14:43

Отпуснаха 600 000 лв. за довършване реконструкцията на Рилския манастир
Отпуснаха 600 000 лв. за довършване реконструкцията на Рилския манастир

Правителството ще отпусне 600 000 лева, с които Рилският манастир да продължи реконструкцията си. Отделно ще бъдат дадени още 1,3 млн. лв. за пречиствателна станция. Средствата ще бъдат гласувани утре на Министерски съвет. Новината съобщи премиерът Бойко Борисов, който посети Светата обител.

"Виждате, че всичко, което зависи от правителството е направено и готово", каза Борисов. До манастира той сподели, че пътят е прекрасен. "Преди беше целият път в дупки, а сега настилката е фантастична", заяви той.

Относно свлачището, премиерът обясни, че не го е видял и заяви, че сега като се прибира ще погледне и ще прати хора да го оправят, ако трябва и напомни как се е строило по комунистическо време.

"С упованието на Господа сме добре", сподели още Борисов и се извини на дядо Евлогий, че му е причинил неудобство, но след като е научил за финансовите затруднения на Рилския манастир, веднага е отипъл при него./Източник: Новини.бг

03 юни 2020, 14:43

Радев отсече: Ако аз управлявах България, нямаше да се краде
Радев отсече: Ако аз управлявах България, нямаше да се краде

Президентът Румен Радев заяви, че от години апелира да се пресекат корупционните схеми, "които днес неудържимо изплуват на повърхността".
Радев припомни пред журналисти в Елин Пелин, че отдавна е снел доверието си от правителството.
"Ако аз управлявах България, нямаше да се краде. Откакто ни управлява г-н Борисов, смъртността расте, а България се стопи с 600 хил.", каза президентът. Според него е недостойно да се присвояват достиженията на българските медици в кризата с коронавируса.

Президентът каза, че не вижда смисъл премиерът "сам да се хвали, при толкова много социолози, политолози, журналисти, наети да възпяват министър-председателя".

"Днес българите протестират, отстоявайки своите права със законни средства и органите на реда трябва да уважават тези права", заяви още Радев, според когото е недопустимо да се събират лични данни на мирно протестиращи.

По отношение на посещението си в Елин Пелин той каза, че там, където местната власт си е на място и е ангажирана с развитието на младите хора и с подкрепа на бизнеса, нещата се получават./Източник: Днес.бг


19 май 2020, 15:04

Борисов иска среща с премиерите на съседите ни заради облекчаването на мерките
Борисов иска среща с премиерите на съседите ни заради облекчаването на мерките

Министър-председателят Бойко Борисов покани колегите си от Четиристранния формат - премиерите на Гърция и на Румъния и президента на Сърбия на видеоконферентна среща, която ще се проведе днес. На нея ще бъде обсъдена темата за облекчаване на мерките при пътувания на гражданите на всяка една от четирите страни на територията на другите три държави в пандемията от COVID-19.

Целта е да бъдат създадени условия за пътуване и възстановяване на туризма между гражданите на четирите страни без налагането на 14-дневна карантина, но в същото време като се спазват всички хигиенни изисквания за сигурност и възпиране на новия вирус.

По време на предстоящата среща между лидерите ще бъде обменен опит в доказали се ефективни мерки и практики в борбата с коронавируса. Във видеоконференцията ще участват също министрите на външните и на вътрешните работи, на здравеопазването, на транспорта и на туризма на четирите държави.

Четиристранният формат между България, Гърция, Румъния и Сърбия бе създаден по идея на премиера Бойко Борисов с цел по-задълбочено регионално сътрудничество и първата такава среща се проведе през октомври 2017 г. в „Евксиноград“.

19 май 2020, 08:11

Куп "неизвинени" за депутатите от ГЕРБ при проваленото изслушване на Борисов
Куп "неизвинени" за депутатите от ГЕРБ при проваленото изслушване на Борисов

132 неизвинени отсъствия имат депутатите за април, когато държавата бе в извънредно положение. Това става ясно от справка на сайта на Народното събрание. 120 от тези отсъствия са направени само в един ден - 21 април. Те са основно на депутати от управляващите групи - ГЕРБ и “Обединени патриоти”, както и на такива от “Атака”, пише Лупа.бг.

Това е денят, в който по настояване на БСП за първи път бе насрочено извънредно заседание на парламента за изслушване на премиера Бойко Борисов за мерките, които правителството взема за преодоляване на кризата с коронавируса. То се провали поради липса на кворум, а от управляващите в пленарната зала влезе само шефката на НС Цвета Караянчева.

БСП обаче внесе ново искане и седмица по-късно премиерът все пак бе изслушан от парламента.

В седмиците от обявяване на извънредното положение на 13 март до 8 май парламентът е провел 10 заседания, като в сметката влиза и проваленото на 21 април.

Още 12 бягства от работа има отразени на сайта на НС за април. Депутатите обаче няма да бъдат глобени за тях, защото за периода на извънредното положение не получаваха заплати. Средствата оставаха в бюджета на парламента, откъдето бяха прехвърляни по сметката на здравното министерство.

За първи път в този мандат парламентът регистрира месец без нито едно неизвинено отсъствие от пленарната зала - март.

18 май 2020, 08:06

Огнян Герджиков: Никакво джиросване на акции няма, това си беше пунта мара
Огнян Герджиков: Никакво джиросване на акции няма, това си беше пунта мара

Това, което видях и беше представено като ''джиро'', всъщност не е никакво джиро, а пунта мара. Защото една ценна книга, каквито са акциите, се джиросва на гърба. Това заяви в ефира на bTV юристът проф. Огнян Герджиков по повод прехвърлените акции на ПФК ''Левски'' на премиера Бойко Борисов.

,,Когато има много джира и този гръб не стига, се залепва един бял лист, който се нарича алонж, и на него продължават джиросванията. Трябва да има единен документ, не могат да бъдат два документа, защото все пак трябва да се проследи непрекъснатият ред на джирата, а това при отделните документи няма как да стане. Че с такива джиросвания освен на Борисов, ''Левски'' може да се предпише на Путин или на Тръмп. Това не е нищо, освен удар във въздуха'', разясни проф. Герджиков.

,,Това, което мога да кажа със сигурност, е, че собственик на ''Левски'' си остава Георги Попов. Категоричен съм!'', допълни той.

,,Дали е направено умишлено или не, не мога да кажа. Може би е направено от недостатъчно знание, тъй като джирото се прави много по-простичко. Но дори да бъде направено и по правилния ред, Борисов трябва да се впише в книгата на акционерите. В противен случай той няма никакво задължение към тези акции, ако не е вписан в книгата на акционерите. Това е, има права, но не и задължения'', каза в заключение проф. Герджиков./Източник: Новини.бг

 

17 май 2020, 10:59

Депутатка стана доброволка, чисти тоалетни и коридори във ВМА
Депутатка стана доброволка, чисти тоалетни и коридори във ВМА

Петя Раева, която беше депутат от ДПС в 41-ото и 42-ото Народно събрание, е сред доброволците на първа линия в борбата с Ковид-19. Раева от няколко седмици чисти и дезинфектира тоалетните, коридорите и стаите на пациентите в клиниката по психиатрия във ВМА, която е освободена от обичайните си посетители и сега е нещо като междинна зона за прием на болни хора със съмнения за коронавирус, пише Lupa.bg

Екипирана със специален защитен костюм, тя застъпва всяка сутрин в 7,30 часа на смяна, продължаваща до 13 ч. на обяд. В интервю, публикувано в новия брой на седмичника "Уикенд", тя казва, че не се страхува, въпреки че работата й е наистина в опасна близост със заразата.

„Какво като съм била депутатка? Нямам ли право да се включа?”, пита Петя Раева, когато кандидатства за доброволец-санитар от първа линия за борба с коронавируса във ВМА и среща недоумението на свои приятели лекари и политици. „Доброволец не съм само аз, а десетки хора. Всеки помага с каквото може. Не се притеснявам, спазвам всички защитни мерки”, отсича Раева.

В интервюто си тя признава, че близките й са изпаднали шок от решението й. "Майка ми беше сърдита три дни. Тя много се страхува, като повечето хора у нас. Обяви ме за „напълно луда“ и все още не иска да се вижда с мен, докато тази зараза не отшуми. Повечето ми близки и приятели също ме отбягват – не желаят да се срещаме, някои даже и телефона си не вдигат", казва бившата депутатка и уточнява, че не им се сърди.

"Първо се облича гащеризона, след това се слагат гети и калцуни на краката, два чифта ръкавици, боне на главата, а върху него и качулката на гащеризона, маска, очилата и накрая предпазния шлем. Това е сериозна екипировка и ме прави трудно подвижна. След това идва ред на инструктажа. Направи ми впечатление, че екипът от лекари, сестри и санитари във ВМА е невероятен – тези хора работят всеотдайно като един добре смазан механизъм. Аз, както и още няколко души доброволци, помагаме на санитарите. Една от първите ни задачи за деня е да напръскаме вратите и да почистим техните дръжки със спирт. След това се обработват подовите настилки. При пристигането на закуската, ние помагаме тя да бъде раздадена на пациентите. Денят ни продължава с обезпаразитяването на санитарните помещения – тоалетните, с почистване на стаите преди и след извеждането на всеки пациент от отделението, подготовката на леглото за следващия приет болен човек. Понякога се случва да помагаме на сестрите с пренасянето на стойки за системи и т.н.", разказва още Петя Раева пред "Уикенд".

Впечатлена е от проф. Камен Плочев, който всяка сутрин минава на визитация, дори в събота и неделя. "Същото мога да кажа и за доц. Данчо Дилков, които е началник на психиатричната клиника. Както и за останалите лекари, медицински сестри и санитари там. Чудя се откъде тези хора намират сили да продължат! Възхищавам им се искрено – това са истинските герои. Уверявам ви, че работата им е нечовешки изтощителна", обяснява бившата депутатка.

15 май 2020, 09:02

Денислав Захариев: Министерството на младежта и спорта водят ясна и последователна политика за модернизацията на спортната инфраструктура в Перник
Денислав Захариев: Министерството на младежта и спорта водят ясна и последователна политика за модернизацията на спортната инфраструктура в Перник

Благодарим на Министерството на младежта и спорта и министър Красен Кралев, които водят ясна и последователна политика, насочена към развито на спорта и модернизацията на спортната инфраструктура в Перник. Това заяви председателят на политическата група на ГЕРБ в Общински съвет-Перник Денислав Захариев във връзка с внесената докладна записка от Община Перник за кандидатстване за финансиране пред Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане за ремонт на спортна зала "Борис Гюдеров", която беше подкрепена единодушно от групата съветници от политическата сила.
Захариев припомни, че със съдействието и финансовата помощ на спортното министерство в предходния кметски мандат бяха приложени мерки за енергийна ефективност на сградата на стадион "Миньор", изградено беше изкуствено закрито игрище в комплекса на стадиона, на което най-малките футболни надежди на нашия град тренират, ремонтирана беше волейболната зала в Спортен комплекс "Дружба".
Председателят на групата съветници от ПП ГЕРБ отправи питане към кметския екип дали има намерение да работи за реализацията изготвения от предишния кметски екип проект за писта и осветление на стадион "Стадиона на мира".
"Половината път вече е извървян, а проектът е на високо ниво. Той беше внесен в Министерството на младежта и спорта и изпратен на министър-председателя, като имаше поети ангажименти, че когато ФК" Миньор" успее да влезе в професионалния футбол, а ние сме на прага това да се случи, той ще бъде финансиран и ще получи своята реализация", отбеляза Захариев и допълни, че това ще бъде една огромна придобивка, която цялата спортна общественост в Перник заслужава.

14 май 2020, 14:56