Актуалното в Перник и региона

Бизнес

Приходите в общинския бюджет на Перник под половината за първите 6 месеца
Приходите в общинския бюджет на Перник под половината за първите 6 месеца

Приходите в общинската хазна на Перник за първите 6 месеца на година са под половината. Това стана ясно на днешното заседание на Общинския съвет при отговора на въпроса на Милан Миланов дали ще се наложи актуализация на основната финансова рамка заради извънредното положение.

„Внесените данъци през юни частично ще компенсират по-малкото постъпления. По време на извънредното положение са намалели приходите, но и разходите. След изготвянето на отчета и на задълбочен анализ, ще се вземе решение дали е необходима актуализация на бюджета“, заяви заместник-кметът на Перник Стефан Кръстев.

Станислав Владимиров пък коментира, че слуша темата за дълговете на общината много години, но никога не се е изкушавал да създава фалшиви новини за разлика от свои предходни колеги. „С лекота се произвеждат фалшиви новини и след това се чудим защо хората не вярват на институциите“, коментира още Владимиров. Кметът на Перник зави, че е поел ангажимент пред всички перничани да управлява открито и на всяко шестмесечие ще показва как се движи дългът по пера, за да няма интерпретации. Той уточни, че въпреки по-малкото приходи общината успява да намалява дълговете си. 

Борчовете в момента са в размер на 27 856 297 лв. Към края на миналата година дълговете са били 34 173 182 лв.

 

02 юли 2020, 13:16

Вижте перничани: През 2019г. коритото на "Струма" е почистено за над 170 хил.лв, а тази година за малко над 50 хил.лв
Вижте перничани: През 2019г. коритото на "Струма" е почистено за над 170 хил.лв, а тази година за малко над 50 хил.лв

„Почистването на коритото на река Струма и речния бряг, започнало в края на декември миналата година в района от пл. „Кракра Пернишки“ до ЖП моста при местността „Кървавото“ от фирмата за озеленяване „Еко Грийн Перник“ ДЗЗД във връзка с договора, който фирмата има с община Перник е струвало 52 993,02 лв.“. Това стана ясно от отговора на кмета община Перник Станислав Владимиров на заседанието на ОбС – Перник. В отговора си градоначалникът добавя, че дейностите по почистване на речното корито, възложени от предишното общинско ръководство са изпълнени след провеждане на обществена поръчка и са фактурирани за 171 752,71 лв., за участъците с обща дължина 1700 м.
Участъците, за които са били сключени договори са: участък на р. Струма от моста на ул. Средец до жп мост местността Кървавото“ с дължина 400м.; участъка на р. Струма от моста на ул. „Св. св. Кирил и Методий до моста, попадащ в ПИ и индефикатор 55871.507.64“ – дължина 1100 м., участъка при бл. 60, ул. Благой Гебрев, кв. Изток с дължина 150 м.
Припомняме, че след встъпването на Станислав Владимиров в длъжност започна и почистването на коритото на река Струма в участъка от моста на „Кауфланд „ до моста на пл. „Кракра Пернишки“, което бе извършено от ОП „ФЛОР“.

 

02 юли 2020, 13:16

С три нови мерки държавата запазва работните места
С три нови мерки държавата запазва работните места

Министерството на труда и социалната политика ще стартира до края на седмицата три мерки за запазване на работните места и за намаляване на безработицата. Това съобщиха от пресцентъра на социалното министерство.
В пакета "Заетост х3" влизат новият вариант на мярката 60/40, мярката за подпомагане на секторите на транспорта и туризма с 290 лв. за запазване на работно място, както и нова схема за наемане на безработни.

Ще продължи запазването на работни места по 60/40, като възможност да кандидатстват ще имат предприятия от повече сектори, включително от сектор "Здравеопазване". Те ще получат средства за до три месеца - юли, август и септември, в размер на 60 на сто от осигурителния доход за май 2020 г. и 60 на сто от дължимите от работодателя осигурителни вноски. Отпада условието фирмите да не са извършвали дейност в последните месеци. Те трябва да докажат спад на приходите с 20 на сто спрямо същия период през 2019 г. и да са декларирали дължимите данъци за 2020 г. Работодателите, получили средства за запазване на заетостта, ще изплащат на работниците и служителите трудово възнаграждение в размер, не по-малък от осигурителния доход за май 2020 г. Очаква се с новия вариант на мярката да се запазят доходите на около 300 000 души.

Помощ за запазване на работни места се предвижда и за работодатели и самоосигуряващи се от секторите "Транспорт", "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Туризъм", чиито приходи са намалели с не по-малко от 20 на сто спрямо миналата година. Те ще могат да получат компенсации в размер на 290 лв. месечно за работно място, като средствата ще достигнат до около 22 000 работещи. Тази мярка може да се комбинира с 60/40, с което на практика помощта за тези сектори ще стане 80/20. Парите за компенсациите ще бъдат осигурени от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР), като определеният бюджет е в размер на 40 млн. лв. Средствата ще се изплащат за период до 6 месеца.

Третата мярка от пакет "Заетост х3" дава възможност работодатели да кандидатстват в Бюрата по труда за наемане на безработни по процедурата "Заетост за теб" на ОПРЧР. Операцията е с бюджет от 160 млн. лв., като 50 млн. лв. приоритетно са насочени към фирми от секторите "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации". Безработните могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време за период до 3 месеца, в който ще бъде покривана минималната работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя./Източник: Днес.бг

02 юли 2020, 13:16

Токът поскъпва с 2,79 %, парното и природният газ обаче поевтиняват
Токът поскъпва с 2,79 %, парното и природният газ обаче поевтиняват

Токът поскъпва, парното и природният газ поевтиняват.  Това обявиха от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Токът за битовите клиенти поскъпва средно с 2,79%.  За клиенти на ЧЕЗ електрическата енергия поскъпва с 2,79%, за ЕВН - с 4,12%, а за Енерго про- 1,12%.

„Това е по-малко от годишната инфлация за 2019 г.”, обяви Иван Иванов, председател на КЕВР. Той напомни, че Комисията пет години търси винаги баланса. Сега, по думите му, това се случва отново.

Относно парното, той беше категоричен - българските граждани ще плащат по-малко през следващия отоплителен сезон в сравнение с предишния.

„Намалението за страната е средно 12,69%”, заяви председателят на резулатора.

„Твърденията за повишаване преследват политически цели”, коментира Иван Иванов.

Природният газ става 19,10 лева за мегават час. Намалението е с 6,05%, обясни председателят на КЕВР./Източник: Новини.бг

02 юли 2020, 13:16

От днес пенсионерите с увеличени пенсии
От днес пенсионерите с увеличени пенсии

Над 2 милиона и 90 хиляди пенсионери ще получат увеличение на размерите на получаваните от тях пенсии и/или добавки, считано от днес, съобщиха от НОИ.

Осъвременяването на пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2019 г., ще се извърши с 6,7 на сто по т.нар. "швейцарско правило".

Със Закона за бюджета на ДОО за 2020 г. е определен нов минимален размер от 250 лв. на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Поради това, увеличение от днес ще има и при другите пенсии за трудова дейност, приравнени на минималния размер за съответния вид пенсия. Максималният размер на пенсиите или сбора от пенсиите, без добавките към тях, се запазва на ниво 1200 лв.

Размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност, се определят в процент от размера на социалната пенсия за старост, който с Постановление на Министерския съвет 107 от 28.05.2020 г. е увеличен от 132,74 лв. на 141,63 лв., считано от 1 юли 2020 г.

В резултат на осъвременяването и на увеличенията се очаква средният размер на пенсията на един пенсионер у нас за 2020 г. да надхвърли 415 лв.

Новите минимални размери на пенсиите за трудова дейност, както и размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност, които са в сила от 1 юли 2020 г., са оповестени на интернет страницата на НОИ в рубрика "Пенсии"/"Отпускане на пенсии"/"Осъвременяване на пенсиите по чл. 100 КСО от 1 юли 2020 г.".

Пенсионерите ще могат да се информират за новите размери на пенсиите си след 1 юли 2020 г. чрез електронната услуга "Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК" на интернет страницата на Националния осигурителен институт (НОИ). При поискване, разпорежданията ще се връчват и по избрания от лицата начин - в съответното териториално поделение на института, по пощата с препоръчано писмо или чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция "Електронно управление".

Изплащането на пенсиите за месец юли 2020 г. от НОИ ще започне на 7 юли (вторник) и ще приключи на 20 юли (понеделник). Изплащането на сумите чрез пощенските станции ще бъде извършено съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка една от тях. Преводите на юлските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 юли 2020 г.

Бюджетът на ДОО за 2020 г. предвижда близо 440 милиона лева повече за планираното осъвременяване и за увеличенията на пенсиите от 1 юли тази година. Това съобщиха от пресцентъра на НОИ.

Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2020 г. бяха утвърдени разходи за пенсии за над 10, 5 милиарда лева, като за планираното осъвременяване и за увеличенията на пенсиите и добавките към тях са предвидени общо 439,5 милиона лева допълнителни средства спрямо Закона за бюджета на ДОО за миналата година.

02 юли 2020, 13:16

Затвориха фирмата, доставяла развалена храна за болниците в София
Затвориха фирмата, доставяла развалена храна за болниците в София

Извършена е проверка и са установени редица нарушения. Открити са пакетиран варива с изтекъл срок на годност. Помещението не отговаря на изискванията, открити са и непочистени зеленчуци. Открити са суровини, но не е имало документи за произхода ѝ. Това заяви в ефира на Нова телевизия Бистра Иванова, началник сектор ОДБХ в БАБХ.

"Озадачена съм. До момента не сме получили нито един сигнал срещу обекта", каза още тя.

По думите ѝ ще бъдат проверени всички обекти. На базата на вчерашната проверка - обектът ще е с преустановена дейност от днес, докато не се оправят всички неизправности, обясни още Иванова./Източник: Новини.бг

02 юли 2020, 13:16

Фирма предоставя развалена храна за пациентите на най-големите болници в София
Фирма предоставя развалена храна за пациентите на най-големите болници в София

Развалена храна за пациентите в най-големите болници в София. Оказва се, че продукти с отдавна изтекъл срок на годност са част от ежедневното меню на лекуващите се в болниците „Ппирогов” и „Шейново”, като и в Националната специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация. Скандалните разкрития направиха бивши служители на фирмата-доставчик пред камерата ни.

Mесо с изтекъл срок на годност, развалени яйца и прокиснало прясно и кисело мляко. Това се  оказва, че са яли пациентите на едни от най-големите столични болници- Шейново, Пирогов и Националната специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация.  Храната се приготвяла и доставяла от фирма  Ира- Ирена Георгиева. Фирмата има договори с лечебните заведения, след спечелени обществени поръчки.

Мария Монтоя и Наталия Маринова са част екипа, който доскоро е приготвял болничната храна . Напуснали, след като шефовете им  Ирена и Борислав Радулови спрели да плащат заплатите им. Бившите служителки готвили редовно с продукти с изтекъл срок на годност, дори и храните за най-малките пациенти на „Пирогов”. „Десертите се правят с пресечено мляко, старо прясно мляко- мляко с ориз, грис, нишесте. Това се прави за „Пирогов” и „Шейново”. Шупва, но като се сложи повече грис, това онова и. Всяко нещо си се прикрива. Киселото мляко е с изтекла годност, с ей такъв слой отгоре мухъл. И ни карат да го обираме и да правим застройки, с развалено мляко.  И те направо се пресичат”, сподели Мария Монтоя.

„За да не се пресече застройката на супата, понеже млякото е изтекло март месец, слагаме около 2 кила брашно, за да не се личи и повече подправки, за да не се усеща киселия вкус на млякото и селската супа”, добави Елизабет Монтоя.

Освен с развалено прясно и кисело мляко, супите често се правили и с пилешко месо с отдавна изтекъл срок на годност. За да се неутрализира  миризмата, се слагали повече подправки. „Месото пилешкото, по някой път много мирише и го мием с оцет. Колкото и да го киснеш, просто вкусът си остава”, казва още  Мария.

„Развалени бутчета, които ни кара да ги слагаме да се варят, да им слагаме червен пипер, да им слагаме подправки. Ние правим и едни сонди за бебета, пилешко пасирано, правил пилешки супи- пасирани. Караше ни да ги пасираме и да ги даваме на болниците в Пирогов”, разказва Наталия Маринова.

Wъпреки рискът от сериозни хранителни разстройства и дори отравяне,  храна за болниците се приготвяла и с развалени яйца. A oт „Пирогов” не отричат. Храната редовно закъснявала. И редовно била негодна.Оплаквания имало през ден-от  възрастни, от родителите на най-  малките пациенти. Предупрежденията от страна на ръководството на болницата били десетки. „В нашето отделение имаше доставена развалена пасирана супа. Информирахме самата фирма, въпреки това, нещата не се промениха. Майките също се оплакаха от това нещо, даже написаха , за да го имаме формално”, твърди Лейля Али, старша сестра, детско изгаряне.

Готвело се и с мухлясало сирене и изгнили картофи. Шефът на фирмата Борислав Радулов не е съгласен с нито едно от обвиненията. Според него храната е прясна и качествена. „Относно продуктите, които се получават всеки ден при мен в базата, се закупуват всеки ден, всеки ден, сутрин. Няма как да има развалено яйце, прясно мляко или сирене. Така, че що се отнася до продукти, всичко е изключително качествено”, обясни пред NOVA той.

Видео: Какъв е срокът на годност на продуктите обаче не става ясно, тъй като се доставят без етикет в Пирогов. Храната се доставяла неслучайно без етикет. Вместо кайма, в кюфтета например се слагало огромно количество хляб.

Видео: Хигиената в кухнята също била под всякаква критика. А заради липсата на препарат, често съдовете се изплаквали само със студена вода. А проверяващи, бившите служители твърдят, че не са виждали никога. Освен за болници, фирмата готвела и за банки, мобилни оператори, телевизии , както и за  частни детски градини. Служител на мобилен оператор дори си счупил зъб заради сачма в пилешката му супа.

От болница „Шейново” вече са изпратили писмо, с което прекратяват едностранно договора си с фирмата. От „Пирогов” са предприели същите действия. „За момента сме взели мерки да бъде прекратена тази обществена поръчка. Има обявена нова обществена поръчка. За момента, това можем да направим ние. Документите относно некачеството на фирмата, вече са един класъор. Вскиденвни обаждани от абсолютно всчики клиники”, обвясни Цветелина Евтимова, главна сестра на най-голямото лечебно заведение у нас.

Фирмата ще продължи да му доставя храна още около месец, за да се спазят процедурите по обществените поръчки./Източник: НТВ

02 юли 2020, 13:16

Хотел на годината - ето кой грабна наградата
Хотел на годината - ето кой грабна наградата

Със звезден старт започна тазгодишното лято за петзвездния СПА хотел „Персенк“ в гр. Девин.

На традиционните награди „Business and Fashion awards“, на бляскава церемония, родопската перла грабна заслужено приза за хотел на годината.

Тази награда, както всички останали, спечелени от „Персенк“ в годините, мотивира екипа да предоставят на гостите си една наистина петзвездна туристическа услуга и планинското бижу да продължава да посреща гостите и приятелите си в най-красивата и вълшебна част на България!

СПА хотел Персенк отвори врати на 26.06.2020г. и Ви очаква!

02 юли 2020, 13:16

 Поевтиняха олиото и захарта в Перник
Поевтиняха олиото и захарта в Перник
Поевтиняха олиото и захарта в Перник. Причината е в понижаване цените на борсите, твърдят търговци.В магазинната мрежа в Перник литър олио се продава вече срещу 3,09 лв. Досега цената му бе 3,40 лв. за литър. Килогарма захар пък струва вече 2,09 лв., вместо досегашните 2,20 лв."Очакваме да поевтинее и хляба, но засега си запазва цената. Най-масово продавания струва 1,10 лв. за 700 грама", обясниха търговци.Цените на хляба и на тестените изделия ще спаднат до края на април, прогнозира преди дни в Перник министърът на финансите Симеон Дянков.  Причината е в поевтиняването на зърното на световните пазари. Цените на световните пазари на пшеницата и зърнените храни са спаднали с над 110 лв. само за месец. Според световните проучвания този месец те ще спаднат с още поне 100 лв.

01 апр. 2011, 12:22

Мораториум за замразяване на АЕЦ Белене
Мораториум за замразяване на АЕЦ Белене
Мораториум за замразяването на АЕЦ "Белене" трябва да са подписали тази нощ НЕК и руският изпълнител "Атомстройекспорт", след интензивни и дълги преговори вчера.Подробностите се очаква да бъдат съобщени по-късно днес, съобщава БНТ.Като повод за замразяването на втората атомна централа у нас се сочи инцидентът в японската АЕЦ “Фукушима-1”, заради който светът преразглежда мерките за сигурност, както на старите, така и на проектите за нови централи.Реалната причина за бързането при "Белене" обаче е фактът, че вчера изтече крайният срок, в който двете страни трябваше да подпишат ново споразумение - иначе руснаците заплашиха да се оттеглят. Отлагането с три месеца е добре дошло, защото България и Русия все още не могат да се разберат по ключови въпроси, основният от които е цената на централата.

01 апр. 2011, 07:16

Природният газ поскъпва с 4,5 %
Природният газ поскъпва с 4,5 %
От утре природният газ поскъпва с 4,5 %, но това няма да се отрази на цената на топлинната енергия, т.е. тя остава непроменена.Това е окончателното решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, съобщи БНТ. Шефът на Регулатора дори даде надежда за леко поевтиняване както на газа, така и на парното от лятото. Прогнозата на Ангел Семерджиев е, че цените на петрола на международните пазари, от които зависи и цената на газа, ще се успокоят."Надявам се следващото тримесечие да е по-благоприятно и даже да понамалиме цената на газа.", каза Семерджиев.Дори след утрешното поскъпване на газа с 4,5 на сто приходите на топлофикациите ще паднат само с половин процент, затова цените на парно и топла вода няма да се пипат, обясни Семерджиев. От януари топлоенергията поевтиня с 5%, но пък през 2010-та непрекъснато поскъпваше и така в София например скокът достигна рекордните 29,4 на сто.

31 март 2011, 17:12

Падат цените на някои горива
Падат цените на някои горива
Лукойл България” намалява заводските цени на някои горива. Новите стойности са в сила от днес, съобщи БТВ.Дизелът ще се продава с близо 2% по-евтино, отколкото досега. Цените на евродизела и газьола падат с малко над 1%.Дизелът за отопление ще бъде с около 4% по-евтин.Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ пък ще реши на закритозаседание днес с колко да се повишат цените на природния газ от 1април, съобщава БНТ."Булгаргаз" поиска синьото гориво да поскъпне с 6,6 на сто. Отенергийния регулатор обаче са категорични, че няма да разрешат увеличение сповече от 4 и половина процента.Това не би трябвало да доведе доизменение в цените на парното и топлата вода. Не се очаква по-голям скок нацената и през следващите тримесечия, тъй като при цената на газа се отчитатпо-дълги периоди.

31 март 2011, 07:43

Шефовете на „Труд” и „24 часа”: Няма скандал, няма и промяна в собствеността
Шефовете на „Труд” и „24 часа”: Няма скандал, няма и промяна в собствеността
В Медийна група България Холдинг няма скандал, както и промяна в собствеността.Има съдружници, неуспели да си осигурят необходимото финансиране за заявения от тях дял. Затова трябва да се задоволят с полагащото им се. Това се казва в позиция на групата, разпространена от изданията „Труд” и „24 часа”, предава агенция КРОСС.Променено е съотношението в дяловете на съдружниците според финансовото им участие в сделката съгласно предварителните споразумения, подписани от съдружниците.Покупката на "Труд" и "24 часа" е финансова сделка, в която ние изпълнихме нашите ангажименти на инвеститори.Чувстваме се заблудени от г-н Христо Грозев, който с медийни изяви необяснимо защо се опитва да оправдае липсата на финансов ресурс.Категорично заявяваме, че редакционната свобода в двата най-авторитетни български вестника няма нужда от "ръчна спирачка" , независимо дали я държи "австрийска" или друга ръка. Редакционната свобода освен това е нещо различно от мениджмънта на Медийна група България.Ние гарантираме, че "Труд" и "24 часа" остават независими и определянето на тяхната редакционна политика е право и задължение на главните редактори и журналистите.Още веднъж - що се отнася до г-н Христо Грозев, можем да заявим само, че той опитва да компенсира липсата на правни и финансови аргументи с опити за манипулация на общественото мнение.Позицията е подписана от Огнян Донев и Любомир Павлов, съдружници в Медийна група България Холдинг.

30 март 2011, 18:32

Любомир Павлов и Огнян Донев - пирати от руско-украински тип?
Любомир Павлов и Огнян Донев - пирати от руско-украински тип?
Измаменият съдружник Христо Грозев описва врътката с "Труд" и "24 часа" като типичен пример за "рейдърство" (корпоративно завземане)Христо Грозев, един от петимата собственици, закупили вестниците "Труд" и "24 часа" от ВАЦ,  и представител на фирмата, която държеше до  преди  дни 53% от собствеността на "Медийна група България холдинг", вече няма достъп дори до сградата на "Цариградско шосе", където се помещават двете редакции.Според това, което открихме в понеделник в Търговския регистър, сме собственици само на 9%, потвърди той пред ТВ7.От вчера този факт се коментира във всички медии, след като стана известно, че в неделя, 27 март, е било извършено прехвърляне на по-голямата част от дяловете на австрийските инвеститори от "БГ Приватинвест" ГмбХ - австриеца Карл Хабсбург, германеца Даниел Руц и българина Христо Грозев, на българските им съдружници Любомир Павлов и Огнян Донев, които така са вдигнали своето участие от 47 на 83%.Това е типичен пример на разпространеното в Русия и Украйна "рейдърство", каза Христо Грозев - с привикване на нотариус в неработен ден, с превратно тълкуване на корпоративни документи. Целта е корпоративно завземане.Какво е „рейдър”? БЛИЦ потърси  информация в едноименната книга на известния адвокат Артьом Павлов (alter ego на автора Павел Астахов), който се опитва да наложи буквата на закона над престъпните действия на съвременните руски мутри:„Рейдър” е понятие, непознато за масовата читателска аудитория от нас. Думата в класическото си значение означава пиратски курс, нападение. На жаргон обаче обозначава съвременна схема за насилствено завладяване на чужда собственост, най-често свързана с действията на мафиоти в условията на корумпирана държава. Там, където законите са врата в полето. Като в Русия. “Бандитите са абсолютно всеядни. Днешното рейдърство е опасно, защото може да разруши държавността”, пише Павел Астахов.Пред ТВ7 Христо Грозев се въздържа от лични нападки, както той каза - "за да могат журналистите да работят спокойно", но увери, че за незаконните действия на съдружниците са информирани всички компетентни органи, от които се очаква съдействие. Той написал писмо - "с недоумение" - и до шефа на Уникредит Булбанк с молба да бъде информиран за залагането на собствеността на двата тиражни вестника от Донев и Павлов срещу заем от 25 млн. евро."Сделката за закупуването на изданията от ВАЦ беше изключително сложна с много условия", каза Грозев в отговор на въпрос как е станало възможно скандалното прехвърляне на дялове."Ние с г-н Хабсбург поехме дългосрочни ангажименти стратегически да контролираме и да участваме в управлението на новото дружество, включително и заради  един по-малък инвеститор в лицето на ЕБВР, без която сделката не би била възможна. За този месец и половина обаче нещата се промениха и започнахме да получаваме все по-малко информация за текущите дела, дори справката за тиражите не ни даваха. А вчера ни беше отказан и достъп до сградата", разказа Грозев.Миналата седмица решихме, че трябва да имаме съучастие в управлението и това, което стана в неделя е реакция на нашето действие, убеден е той./БЛИЦ

30 март 2011, 08:38